Gezondheid

Baby en kraamtijd

De eerste tien dagen na de geboorte van je baby’tje worden de kraamperiode genoemd. Met de kraamtijd wordt de eerste zes weken bedoeld. Of je nu voor het eerst mama bent, of voor de tweede, derde, vierde keer, zo’n klein baby’tje zorgt altijd voor aanpassingen en veranderingen in huis. Tijdens de kraamperiode kunnen jij en je gezin wennen […]

baby

Mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die (niet beroepsmatig) langdurig en onbepaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid of vriend zorgt. Ze geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar worden gehaald. Toch zijn het twee verschillende dingen. Vrijwilligers […]

mantelzorg

Leven met een beperking

In de ruime betekenis is een handicap zowel een medische als een maatschappelijke beperking. Elke afwijking die het harmonisch samenleven met de omgeving bemoeilijkt of verhindert, en daardoor de maatschappelijke ontwikkeling van het individu in de weg staat, zoals huidskleur, armoede of andersgeaardheid, kan een handicap betekenen. Deze afwijkingen worden meestal beperkingen genoemd, maar niet […]

handicap

Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het normale spraakgebruik wordt de term ‘depressief’ vrij snel gebruikt voor een toestand waarin iemand in een dip zit. Men spreekt echter pas van klinische depressie wanneer aan een uitgebreid aantal criteria wordt voldaan, zoals vastgelegd in diagnostische […]

depressie

Puberteit

De puberteit is de periode waarin meisjes en jongens zich tot volwassene ontwikkelen. Ze worden geslachtsrijp en ontwikkelen zich mentaal tot volwassenen. In het algemeen valt de puberteit tussen het tiende en achttiende levensjaar. Wanneer de puberteit is aangebroken is dat meestal te merken doordat de altijd zo rustige zoon of dochter wat tegenstrijdiger wordt. […]

puber

Rouw

Weinig dingen zijn zo ingrijpend in een mensenleven als het verlies van een naaste. Als u uw partner verliest of een ouder, broer, zus of uw beste vriend of vriendin, staat uw leven letterlijk stil. Dat kan kort duren, maar ook heel lang. Soms heeft u het gevoel dat uw leven nooit meer hetzelfde zal […]

rouw1

Eenzaamheid

U heeft geen mensen in uw dagelijkse omgeving met wie u regelmatig een praatje kunt maken? Geen mensen die meer van u afweten dan alleen wat uiterlijke zaken? Uw partner leeft niet meer, uw kinderen en vrienden wonen ver weg, u bent verhuisd naar een nieuwe omgeving of uw werk is weggevallen: het kunnen allemaal […]

eenzaamheid

Lichaam en lijn

Dikke billen, dunne benen, kleine borsten, grote billen, te dun, te dik. Iedereen klaagt wel eens over zijn of haar lichaam. Ben jij tevreden of juist niet? Wanneer je niet tevreden bent, ben je in ieder geval niet de enige! Mensen zijn vaak erg kritisch op hun eigen lichaam, met name op hun gewicht. Overal […]

lichaam en lijn

Huiselijk geweld: Ouders

‘Huiselijk geweld is niet normaal’, dat is de kop van een folder van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland. En inderdaad, huiselijk geweld is niet normaal. Maar wat heb je daaraan als je ermee te maken hebt? Als je slachtoffer bent, als je kind slachtoffer is of getuige is van huiselijk geweld, of als […]

huiselijk geweld ouders

Geweld thuis

”Ben zo bang dat hij me pijn doet” Slaan, vernederen, verwaarlozen of uitschelden. Lichamelijk én geestelijk geweld komt helaas nog te veel voor. Word je mishandeld, dan heeft dit behoorlijk wat consequenties. Slapeloze nachten, buik- en hoofdpijn en je slecht kunnen concentreren zijn veel voorkomende gevolgen. Ook (ernstige) lichamelijk klachten kunnen zich voordoen. Bovenal ben […]

geweld thuis