Maatschappelijke zaken

Pesten

Het gaat niet goed met uw kind. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind niet graag naar school of naar sport gaat. Gedrag Misschien merkt u het aan het gedrag van uw kind. Uw kind trekt zich terug, wil niet meer met anderen spelen of gedraagt zich juist opstandig en boos. Er zijn meer signalen waaraan […]

pesten1

Baby en kraamtijd

De eerste tien dagen na de geboorte van je baby’tje worden de kraamperiode genoemd. Met de kraamtijd wordt de eerste zes weken bedoeld. Of je nu voor het eerst mama bent, of voor de tweede, derde, vierde keer, zo’n klein baby’tje zorgt altijd voor aanpassingen en veranderingen in huis. Tijdens de kraamperiode kunnen jij en je gezin wennen […]

baby

Mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die (niet beroepsmatig) langdurig en onbepaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid of vriend zorgt. Ze geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar worden gehaald. Toch zijn het twee verschillende dingen. Vrijwilligers […]

mantelzorg

Leven met een beperking

In de ruime betekenis is een handicap zowel een medische als een maatschappelijke beperking. Elke afwijking die het harmonisch samenleven met de omgeving bemoeilijkt of verhindert, en daardoor de maatschappelijke ontwikkeling van het individu in de weg staat, zoals huidskleur, armoede of andersgeaardheid, kan een handicap betekenen. Deze afwijkingen worden meestal beperkingen genoemd, maar niet […]

handicap

Rouw

Weinig dingen zijn zo ingrijpend in een mensenleven als het verlies van een naaste. Als u uw partner verliest of een ouder, broer, zus of uw beste vriend of vriendin, staat uw leven letterlijk stil. Dat kan kort duren, maar ook heel lang. Soms heeft u het gevoel dat uw leven nooit meer hetzelfde zal […]

rouw1

Vrijwilligerswerk

De smeerolie van onze samenleving Hoe zou Nederland er uitzien zonder vrijwilligers? Grote kans dat sport- en hobbyclubs onbetaalbaar worden of helemaal niet zouden bestaan. Veel mensen zouden in een sociaal isolement belanden of uw buurt zou een stuk saaier worden. En organisaties als De Zonnebloem en Amnesty International zouden het heel moeilijk hebben. Kortom: […]

vrijwilligerswerk1

Eenzaamheid

U heeft geen mensen in uw dagelijkse omgeving met wie u regelmatig een praatje kunt maken? Geen mensen die meer van u afweten dan alleen wat uiterlijke zaken? Uw partner leeft niet meer, uw kinderen en vrienden wonen ver weg, u bent verhuisd naar een nieuwe omgeving of uw werk is weggevallen: het kunnen allemaal […]

eenzaamheid

Huiselijk geweld: Ouders

‘Huiselijk geweld is niet normaal’, dat is de kop van een folder van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland. En inderdaad, huiselijk geweld is niet normaal. Maar wat heb je daaraan als je ermee te maken hebt? Als je slachtoffer bent, als je kind slachtoffer is of getuige is van huiselijk geweld, of als […]

huiselijk geweld ouders

Geweld thuis

”Ben zo bang dat hij me pijn doet” Slaan, vernederen, verwaarlozen of uitschelden. Lichamelijk én geestelijk geweld komt helaas nog te veel voor. Word je mishandeld, dan heeft dit behoorlijk wat consequenties. Slapeloze nachten, buik- en hoofdpijn en je slecht kunnen concentreren zijn veel voorkomende gevolgen. Ook (ernstige) lichamelijk klachten kunnen zich voordoen. Bovenal ben […]

geweld thuis

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is vaak onzichtbaar, maar komt op grote schaal voor. Het gaat om een van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn vaak vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen. Er is altijd sprake van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer. Daders kiezen de […]

huiselijkgweld