Vlissingen en Zeeland

Vlissingen 700 jaar stadsrechten

Op 2 april 2015 bestaat Vlissingen 700 jaar als stad. De geschiedenis van ¬†Vlissingen is een bijzondere en onderscheidt zich nogal van de geschiedenis van andere, vergelijkbare steden. Dat komt vanwege (1) de sterke relatie, al vanaf het begin, met de havens, (2) de uiterst strategische ligging aan de monding van de Schelde als gevolg […]

Slavernij & Slavenhandel

Slavernij of lijfeigenschap is een vorm van onvrijwillige dienst waarin een persoon wordt behandeld als het eigendom van een ander persoon. De persoon die het bezit is, wordt slaaf genoemd, naar het Balkanvolk dat na de oudheid eeuwenlang de belangrijkste leverancier was van slaven. Slavernij was in de meeste culturen een bekend verschijnsel, maar bereikte […]

Slavernij

Watersnoodramp 1953 in Zeeland

In de nacht van 31 januari op 1 februari van het jaar 1953 braken in Zeeland, West-Brabant en op de Zuid-Hollandse eilanden tijdens een enorme storm de dijken door.¬† Een ongelukkige samenloop van omstandigheden zwiepte het water tot ongekende hoogten. Een bijzonder zware noordwester bereikte tijdens astronomisch hoogwater (springtij) de kust. Storm Geruime tijd woedde […]

watersnood

Fort Rammekens

Fort Rammekens is het oudste zeefort van West-Europa. De groene oase op Walcheren, waar historie, cultuur en natuur samenkomen. Op 8 kilometer afstand van Vlissingen vindt u fort Rammekens, temidden van bos, kreek, weide, schor en een oorverdovende stilte. Fort Rammekens is het oudste zeefort van West-Europa (1547). Ooit speelde het fort een grote rol […]

ford rammekens

Carnaval

Carnaval is het feest dat traditioneel gevierd wordt in de 6 dagen voorafgaand aan Aswoensdag, waarmee de vastentijd van 40 dagen aanvangt die voornamelijk katholieke christenen aanhouden als boetedoening voor het paasfeest en als nagedachtenis aan het verblijf van Jezus Christus in de woestijn (Nieuwe Testament) en de tocht van het Joodse Volk vanuit Egypte […]

carnaval

Britannia

Het is niet zo eenvoudig in het al jaren leegstaande hotel Britannia aan de boulevard van Vlissingen de belofte van een monument te zien. Achter ijzeren hekken staat een rafelig pand, met houten schotten tussen de kozijnen, scheuren in het beton en een cynisch opschrift: Zimmer Frei. De plek is wel historisch van het statige […]

britannia

Brede scholen & mediatheken

Een brede school is een netwerk van voorzieningen voor kinderen, jongeren en gezinnen in de buurt, met de school als middelpunt. Een brede school werkt samen met organisaties voor kinderopvang, welzijnsinstellingen, peuterspeelzalen, bibliotheken en instellingen voor sport en cultuur. Ze kunnen verschillende doelen hebben, zoals het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren, het […]

brede school

Bellamypark

Het Bellamypark, dat begin vorige eeuw op de toen gedempte Koopmanshaven werd aangelegd is vernoemd naar de dichter Jacobus Bellamy (1757-1786). Zijn romantische werk ‘Roosje’ heeft lange tijd tot de populairste gedichten uit de Nederlandse letterkunde behoord. Zijn geboortehuis, in 1880 voorzien van een gevelsteen met zijn beeltenis, staat nog steeds op het Bellamypark nr. […]

bellamypark

Zeeuwse folklore

Bekend zijn de Zeeuwse klederdrachten, die nu nog wel door oudere vrouwen worden gedragen en bij speciale gelegenheden veelvuldig worden aangetrokken. De boeren op Walcheren onderhouden de traditie van het ringsteken men probeert gezeten op een (Zeeuws) paard een lans door een ring te steken. Ook de streekproducten, zoals de boterbabbelaars en de bolussen, worden […]

Zeeuwse vlag

Fietsen

Er wordt in Nederland veel gefietst. In geen enkel ander land in de wereld met een vergelijkbaar welvaartniveau wordt zoveel gefietst. Nederlanders fietsen vooral omdat ze het een prettig en betrouwbaar vervoermiddel vinden: 84% van de Nederlanders heeft een positief oordeel over de fiets. Van de regelmatige fietsers oordeelt 95% positief en zelfs van de […]

fietsen