Fort Rammekens

ford rammekens

Fort Rammekens is het oudste zeefort van West-Europa.
De groene oase op Walcheren, waar historie, cultuur en natuur samenkomen.

Op 8 kilometer afstand van Vlissingen vindt u fort Rammekens, temidden van bos, kreek, weide, schor en een oorverdovende stilte. Fort Rammekens is het oudste zeefort van West-Europa (1547). Ooit speelde het fort een grote rol in de rijke Zeeuwse maritieme geschiedenis.
Fort Rammekens verkennen. Het nu gedeeltelijk vervallen fort heeft nog steeds de imposante uitstraling van toen. Het is bijzonder ronddwalen over de wallen van fort Rammekens, met het unieke uitzicht over de Westerschelde. Bezoek ook eens de donkere kazematten, waar eens manschappen woonden en gewonden werden verzorgd.

Fort Rammekens vormt het hart van een uniek natuurgebied aan de oevers van de Westerschelde waar u heerlijk kunt wandelen. Ook kinderen vinden het fort reuzespannend en gaan graag op ontdekkingstocht. Er is een leuke speurtocht beschikbaar. Fort Rammekens is een samenwerkingsproject van Staatsbosbeheer en het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen, dat openstelling verzorgt.

Meer informatie

Nieuwsberichten

Fort Rammekens / Artikelen

 • Informatiebord skyline Vlissingse haven

  RITTHEM - De contouren van de Vlissingse haven zijn van verre zichtbaar. Maar wát je nou precies ziet, is lang niet altijd bekend. Havenschap Zeeland Seaports en het Muzeeum in Vlissingen hebben daarom bovenop Fort Rammekens bij Ritthem een informatiebord geplaatst met de skyline van het Sloegebied.

  Bron: PZC, 08-07-2010

 • Staatsbosbeheer zoekt commerciële bestemming voor Fort Rammekens

  Staatsbosbeheer is op zoek naar ondernemers die een commerciële bestemming kunnen geven aan Fort Rammekens, het zestiende eeuwse zeefort aan de Westerschelde bij Ritthem.
  Als voorbeelden noemt Staatsbosbeheer onder meer horeca, outdoor activiteiten of een exclusieve camping. Het rijksmonument wordt momenteel gerestaureerd. Het is de bedoeling dat het op 12 september volgend jaar wordt heropend.

  Bron: PZC, 14-12-2012

 • Broedvogels van de Westhavendam Sloe, Fort Rammekens & Schorerpolder en delen van het Sloegebied, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten van deze ingreep zijn op de lokale flora en fauna. Het onderhavige rapport is een bouwsteen voor de natuurtoets, die in dit kader dient te worden uitgevoerd en een onmisbare schakel vormt bij de aanvraag van ontheffingen in het kader van de Natuurbeschermings- en Flora- & Faunawet.

  Bij het hier gerapporteerde onderzoek zijn vier onderdelen te onderscheiden:

  • inventarisatie bestaande bronnen broedvogels, herpetofauna en zoogdieren;
  • gebiedsdekkende veldinventarisatie broedvogels en basaal veldonderzoek herpetofauna en zoogdieren;
  • analyse bestaande bronnen en de in 2004 uitgevoerde veldinventarisatie;
  • mogelijke effecten van de ingreep op broedvogels, herpetofauna en zoogdieren.

Fort Rammekens / Beeld en geluid

 • watervallen van Rammekens
  Watervallen van Rammekens

  Tijdens het restaureren van fort Rammkens kwam met een vervelend verschijnsel tegen.

 • 7e Bataljon Infanterie van Linie (1815) in Fort Rammekens
  7e Bataljon Infanterie van Linie (1815) in Fort Rammekens

  Het 7e Bataljon Infanterie van Linie (1815) was in het weekend van 15+16 augustus 2009 wederom in Fort Rammekens aanwezig. Ze nemen je zo'n 200 jaar mee terug in de geschiedenis.

 • Fort Rammekens bij Ritthem wordt opgeknapt
  Fort Rammekens bij Ritthem wordt opgeknapt

  RITTHEM - Fort Rammekens bestaat al vanaf 1547. Daarmee is het het oudste zeefort van West-Europa. Het fort krijgt nu een opknapbeurt.

  Bron: PZC, 02-02-2012

 • LARP
  LARP Fort Rammekens

  Een presentatie van Larpschool Draconis op een mooie voorjaarsdag in Fort Rammekes

  28 Maart 2010

 • Zomergast Fort Rammekens
  Zomergast

  Op donderdag 19 augustus 2010 stond de stoel bij fort Rammekens. Aleida van der Meer zat als eerste op de stoel.

 • rammekens
  Fort Rammekens Ritthem

  Fort Rammekens in Ritthem gefilmd vanaf de dijk aan de Westerschelde.

Fort Rammekens / Boeken en DVD's

 • Rammekens bos
  Fort RammekensBos, Kees & Bouke Bouwman

  Fort Rammekens. Ooit gebouwd ter bescherming van handel en schepen nu een bolwerk voor de natuur.

 • geen omslag beschikbaar
  De geschiedenis van RammekensMeij, B.J. de

  De geschiedenis van Fort Rammekens in Ritthem, geschreven door B.J. de Meij, hoofd der Chr. School te Ritthem. Uitgegeven ten bate van de restauratie der Ned. Herv. Kerk te Ritthem.

Kijk voor meer boeken in de catalogus.

Fort Rammekens / Websites

 • fort rammekens
  Fort Rammekens

  Website van Fort Rammekens. Met bezoekersinformatie, exposities en geschiedenis.

  wikipedia rammekens
  Fort Rammekens

  Uitgebreide informatie in Wikipedia over de geschiedenis van Fort Rammekens.

 • Kustfort Rammekens
  Kustfort Rammekens

  Geschiedenis van het kustfort Rammekens als verdedigingswerk.

  Naam fort Rammekens
  Waar komt de naam van Fort Rammekens vandaan?

  Over de herkomst van de naam Rammekens hebben heel wat historici zich het hoofd gebroken. Fort Rammekens, eigenlijk Zeeburg genoemd, is in 1547 gebouwd in Blankershoek, vlakbij het gehucht Rammeken, bij het 'waeckhuis' de Welsinge en aan de monding van het in 1535 nieuw gegraven kanaal van Middelburg. In Van der Aa's Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden wordt gesproken over Rammetjes.

 • Karl Kiem
  Rammekens, eine frühe Bastionärfestung in den Niederlanden

  Artikel van Karl Kiem over de bouwgeschiedenis van het Fort Rammekens. (Duitstalig)

  Staatsbosbeheer
  Staatsbosbeheer: Rammekens

  Informatie van Staatsbosbeheer over de geschiedenis, natuur en eventuele toekomstige exploitatie van het fort Rammekens.

 • Herbestemming fort Rammekens
  Herbestemming fort Rammekens

  In december 2011 is een onderzoek opgestart waarin de exploitatiekansen in beeld worden gebracht. Meer informatie over de mogelijke exploitatie van Fort Rammekens in deze brochure van Staatsbosbeheer over de herbestemming van het fort.

  Fietstocht
  Fort Rammekens fietsroute

  Beschrijving van een fietsroute langs Fort Rammekens. Met routekaart en bezienswaardigheden.