Bellamypark

bellamypark

Het Bellamypark, dat begin vorige eeuw op de toen gedempte Koopmanshaven werd aangelegd is vernoemd naar de dichter Jacobus Bellamy (1757-1786). Zijn romantische werk ‘Roosje’ heeft lange tijd tot de populairste gedichten uit de Nederlandse letterkunde behoord. Zijn geboortehuis, in 1880 voorzien van een gevelsteen met zijn beeltenis, staat nog steeds op het Bellamypark nr. 30. Momenteel is er een Turkse broodjeszaak gevestigd.

Het Bellamypark heeft 37 Rijksmonumenten, dat is 10% van het totaal aantal Rijksmonumenten in Vlissingen (stad).Het Stedelijk Museum Vlissingen was ondergebracht in één van deze rijksmonumenten, het voormalig woonhuis uit 1881 aan het Bellamypark. In 2000 sloot het de deuren om op te gaan in het Zeeuws maritiem muZEEum.

Behalve de vele terrasjes bevindt zich op het Bellamypark ook de Reptielenzoo Iguana en een fontein ter nagedachtenis aan de Vlissingse schrijfsters Betje Wolff en Aagje Deken.

Het Bellamypark, vlakbij de De Ruyter Jachthaven en de boulevard, is het uitgaanshart bij uitstek van Vlissingen. Hoewel natuurlijk ook elders nog vele eet- en drinkgelegenheden te vinden zijn, zit op en rond dit kleine stadspark de hoogste concentratie van café’s, bars en restaurants.

Op het Bellamypark is begin 20e eeuw een muziektent geplaatst. Onder andere de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen speelde op zondagmiddag bij mooi weer als tegenprestatie voor de subsidie van Maatschappij tot nut van ’t Algemeen afwisselend op deze en die op de Boulevard bij de Leeuwentrap. De muziektent op het Bellamypark is ook de plaats waar in augustus 1944 voor het eerst weer door het orkest werd opgetreden bij een massabijeenkomst om de bevrijding te vieren.

Niet voor niets is dit ook de plek waar grote festiviteiten als het Bevrijdingsfestival en het Straatfestival worden gehouden, waar ook steevast de jaarlijkse kermis te vinden is en wedstrijden ringsteken worden gehouden.

De gemeente Vlissingen heeft de afgelopen jaren een aantal gebieden in de binnenstad van Vlissingen opnieuw ingericht: Plein Vierwinden, Nieuwendijk, Vrouwestraat, Spuistraat en Oude Markt. Het sluitstuk van deze herinrichting van de binnenstad is het Bellamypark.

Meer informatie

Nieuwsberichten

Bellamypark / Artikelen

 • Geschiedenis Koopmanshaven

  Korte geschiedenis van het Bellamypark: van Koopmanshaven tot Bellamypark. Met illustraties.

 • Bellamy herdacht

  Eene zinrijke hulde werd heden gebracht aan de nagedachtenis van Jacobus Bellamy, den vroeg gestorven Zeeuwschen dichter, wiens zangen, betrekkelijk klein in aantal, doch tintelend van vrijheids- en vaderlandsliefde, van vroomheid en dichterlijken zin, hem voor immer eene eereplaats verzekeren in de jaarboeken onzer vaderlandsche letterkunde.

  Bron: Middelbursche Courant, 13-07-1880

 • Archeologisch bureauonderzoek Plangebied Breewaterstraat te Vlissingen

  Rapport uit 2009 van de Walcherse Archeologische Dienst met veel informatie en illustraties over de archeologie en geschiedenis van het Bellamypark en omgeving. Het rapport is te downloaden.

 • We krijgen dus naar alle schijn Een watermissende (Fontein?)

  Het zal velen onzer stadgenooten aangenaam hebben gestemd nu op het Bellamypark het gedenkteeken ter nagedachtenis van Betje Wolff en Aagje Deken wederom is herplaatst.

  Bron: Vlissingsche Courant, 04-07-1909

 • Jacobus Bellamy: Vlissings dichter. Bij zijn 200ste geboortedag Deel 2

  In het jaar 1779 krijgt het plan van ds. Te Water zijn beslag en kan Bellamy de bakkersoven verlaten om als leerling van rector Van Cruysselbergen op de academische studie te worden voorbereid.

  Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 14-11-1957

 • Jacobus Bellamy: Vlissings dichter. Bij zijn 200ste geboortedag. Deel 1

  Hij werd in Vlissingen geboren, was Zwitser van vader’s, Zeeuws van moeder’s kant.

  Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 08-11-1957

 • Verfraaiing fontein in het Vlissingse Bellamypark

  Tijdens de vergadering van het Vlissings Actie Fonds -Maandag in het Strandhotel in Vlissingen – kwamen de plannen van deze stichting voor dit jaar naar voren. De voornaamste punten hiervan zijn het “fonteinplan Bellamypark”.

  Bron: PZC, 18-04-1961

 • OKRA ontwerpt nieuw Bellamypark Vlissingen

  OKRA Landschapsarchitecten ontwerpt het Bellamypark in Vlissingen. Volgens de selectiecommissie past de visie van het bureau het beste binnen het voorlopig programma van eisen en geeft het voorgestelde communicatietraject veel vertrouwen. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen.

  Bron: Architectenweb, 1-12-2008

 • 'Julianaboom' geplant op Bellamypark

  Vlissingen - In het kader van de 55e Boomfeestdag werd woensdagochtend op het Bellamypark in Vlissingen een boom geplant ter herinnering aan de 'Julianaboom' uit 1947. Deze boom werd destijds door Prinses Juliana bij haar bezoek aan Vlissingen in de grond gezet, maar werd begin dit jaar weggehaald tijdens de herinrichting van het Bellamypark.

  Bron: PZC, 24-03-2011

Bellamypark / Beeld en geluid

 • ‘Julianaboom’ geplant in Bellamypark
  ‘Julianaboom’ geplant in Bellamypark

  Op het Bellamypark in Vlissingen is woensdagochtend een boom geplant ter herinnering aan de Julianaboom uit 1947. Deze boom werd destijds door Prinses Juliana bij haar bezoek aan Vlissingen in de grond gezet.

 • Rondje Bellamypark
  Rondje Bellamypark

  Rondje Bellamypark werkzaamheden in volle gang! De werkzaamheden zijn gestart in januari 2011. Het werk zal gereed zijn medio november 2011. Uiteraard afhankelijk van het weer.

 • Sjezen op het Bellamypark
  Sjezen op het Bellamypark in Vlissingen

  Ringrijden met sjezen op het Bellamypark

 • Start sloop brandwaterkelder Bellamypark Vlissingen
  Start sloop brandwaterkelder Bellamypark Vlissingen

  De gemeente Vlissingen is begonnen met het slopen van een ondergrondse brandwaterkelder op het Bellamypark in Vlissingen. In verband met de aanleg van het nieuwe park moet deze kelder gedeeltelijk gesloopt worden.

Bellamypark / Boeken en DVD's

 • roosje en haar nazaten
  Roosje en haar nazaten Jacobus Bellamy, P.J. Buijnsters, Aarnout de Bruyne, Paul Solanges, J. Burgmein, Ed Leeflang, Robert Valter

  Het gedicht Roosje is opnieuw uitgebracht en wel in de Slibreeks. De uitgave bevat essays over het werk en een door de Neerlandicus Aernout de Bruyne herontdekte, op Roosje geïnspireerde `suite dramatique' Rosette uit 1888. Dit werk voor piano vierhandig door componist J. Burgmein is gebaseerd op tekst van de dichter Paul Solanges (1846-1914).

Kijk voor meer boeken in de catalogus.

Bellamypark / Websites