Geschiedenis van Vlissingen

schild

Geschiedenis
De naam Vlissingen was al in het jaar 620 bekend. Het was toen een vissersgehucht. Pas in 917 was er sprake van de bouw van een dorp. De strategische ligging van Vlissingen wekte vooral de belangstelling van de ‘landsheren’.

Floris V kocht Vlissingen in 1294. Zijn opvolger Willem III verleende in 1315 stadsrechten. Vlissingen was het centrum van de (haring)visserij, handel en scheepvaart. Maar ook van de kaapvaart en slavenhandel. Dit bleef ook zo in de eeuwen erna.

Terugval en opleving
In de 18e eeuw volgde een inzinking. Vooral de Napoleontische oorlogen hadden een rampzalige uitwerking. Na 1870 begon een periode van opleving. Dit kwam door de aanleg van nieuwe havens, het Kanaal door Walcheren, de spoorlijn en de vestiging van de scheepswerf ‘De Schelde’.

Wederopbouw in de 20ste eeuw
De Tweede Wereldoorlog onderbrak de groei. Opnieuw ondervond Vlissingen de nadelen van haar strategische ligging. De stad werd zwaar beschadigd door bombardementen, beschietingen en inundatie. Zo werd de Zeedijk onder water gezet door gerichte bombardementen.
Met grote energie werd na de oorlog de wederopbouw van de stad aangepakt. Zo werd in de jaren ’60 het zeehaven- en industriegebied Vlissingen-Oost ontwikkeld.

Uitbreiding
Sinds 1 juli 1966 maken de vroegere gemeenten Oost- en West-Souburg en Ritthem deel uit van Vlissingen. In de jaren ’60, ’70 en ’80 breidde Vlissingen verder uit in noordelijke richting. In de jaren ’90 werden het centrum en de boulevards van Vlissingen geheel vernieuwd. Er kwamen toeristische attracties, nieuwe woningen, een overdekt winkelcentrum en overkapte winkelstraten.
Vlissingen is in 2014 een gemeente met bijna 45.000 inwoners. Het is er goed wonen, werken en recreëren.

Meer informatie

Geschiedenis van Vlissingen / Artikelen

 • Zinloos geweld in Vlissingen?

  Afgelopen zaterdag is op het Bellamypark, op de plek waar de galg stond waar Don Pacheco in 1572 is opgehangen, de herdenkingssteen opnieuw onthuld. In de PZC van 1-11-2010 werd gepleit om naast de steen een tegel met een lieveheersbeestje (zinloos geweld), te plaatsen en nu zijn er serieuze plannen om een plaquette bij de steen te plaatsen om dat uit te leggen.

  Bron: Biebblog, 09-04-2012

 • 440 jaar terug in de tijd

  Op 1 april 1572 vielen de Watergeuzen Den Briel binnen. De Spanjaarden, die heer en meester waren in de Nederlanden, werden verdreven. Het wordt daar al eeuwenlang uitbundig gevierd als begin van de vrijheid van Nederland.

  Bron: Biebblog, 28-03-2012

 • Vlissingen: plaquette voor verdreven joden

  Vlissingen spant zich alsnog in om de nagedachtenis in ere te houden aan de joodse gemeenschap, die in de oorlog uit de stad werd weggevoerd en in vernietigingskampen vermoord.

  Bron: PZC, 27-04-2010

 • Onderzoek nodig naar geroofd joods bezit uit Vlissingen

  Er moet een onderzoek komen naar de verdwenen bezittingen van de Vlissingse joden. Daarvoor pleiten de schrijvers van Joods Vlissingen, een boek over de vergeten geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Scheldestad. Dinsdag wordt het boek van Cees Steutel, Adri Meerman en Jacques de Hond gepresenteerd.

  Bron: PZC, 23-04-2010

 • West-Souburg verdient meer krediet

  VLISSINGEN - Als de Partij Souburg-Ritthem meer zou inspelen op historische feiten, in plaats van sentimenten, zou de gemeenteraad best wel eens oren kunnen krijgen naar de komst van plaatsnaamborden in West-Souburg.

  Bron: PZC, 19-04-2010

 • De hel van Vlissingen

  Vandaag is het precies 2 eeuwen geleden dat Vlissingen in vuur en vlam stond. Eerder al schreef ik voor dit blog over de Engelse invasie van Walcheren, ik wil echter (net als Omroep Zeeland) toch wat langer stilstaan bij het vreselijke bombardement op Vlissingen.

  Bron: Biebblog.nl, 14-08-2009

 • Een samenzwering tegen Prins Willem van Oranje en Vlissingen door Vlissingsch oud-schepen in 1584

  Sinds de opstand van 1572 was Vlissingen - door Karel V vanwege zijn belangrijke haven “koningin en sleutel van Nederland” genoemd - zeer in welvaart en bevolking toegenomen; het was een van de belangrijkste zeehavens van Europa geworden. Gelegen aan monding van de Schelde was Vlisisngen het aangewezen uitgangspunt voor kaperij en de maritieme haven om Antwerpen in de greep te krijgen.

  Bron: De Vlissingse Courant van 7, 11 & 16 juli 1934

 • De voormalige Beurs: Uit de geschiedenis van Vlissingen tot 1453 dl. 2.

  Dat nu ook Vlissingen in de sterke hand was van de heren van Veere, was een groot gevaar voor Middelburg, Zuidwaarts op nog geen mijl afstands lag het kleine Vlissingen en naar het Noorden, eveneens nog geen uur van de stad verwijderd, rees de koopstad Veere.

  Bron: Vlissingse Courant, 21-07-1928

 • De voormalige Beurs: Uit de geschiedenis van Vlissingen tot 1453 dl. I.

  Reeds meerdere malen is bovenstaand onderwerp De Beurs door mij behandeld, toch is het wenschelijk, nu de ‘restauratie’ het blijde einde is van langdurig gehaspel en gesukkel, het voornaamste nog eens te herhalen en hier en daar uit te breiden met wat latere onderzoekingen hebben opgeleverd.

  Bron: Vlissingse Courant, 18-07-1928

 • Het ontstaan en ontwikkeling van Vlissingen

  Voor het departement Vlissingen der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd in het Concertgebouw een lezing gehouden over “het ontstaan en de ontwikkeling van Vlissingen”. De heer Van Niftrik heeft van dit onderwerp een nauwkeurige studie gemaakt en daardoor is het voor onze gemeente van historische waarde geworden.

  Bron: De Vlissingsche Courant, 21-12-1921

Geschiedenis van Vlissingen / Beeld en geluid

 • De Koninklijke Maatschappij De Schelde
  De Koninklijke Maatschappij De Schelde

  Sinds 1875 worden er in Vlissingen boten gebouwd. De oudste filmbeelden van deze activiteiten dateren van 1930. Dat jaar loopt het passagiersschip Dempo van stapel.

  Bron: Omroep Zeeland, Trugkieke, 19-03-2012

 • Straffen in de Middeleeuwen
  Straffen in de Middeleeuwen

  Gemeentearchivaris Ad Tramper neemt u mee op reis door de Vlissingse criminaliteit, van de Middeleeuwen tot de Keersluismoord in 1937.

  Bron: Vlisbieb, 18-07-2011

 • '40-'45 Wilhelmina in Vlissingen
  '40-'45 Wilhelmina in Vlissingen

  Koningin Wilhelmina bezoekt Vlissingen na de bevrijding op 15 maart 1945. Vlissingers lopen massaal uit om een glimp op te vangen van Wilhelmina.

  Bron: Omroep Zeeland, Trugkieke, 17-04-2011

 • Vlissingse Jachthaven Vereniging Schelde
  Vlissingse Jachthaven Vereniging Schelde

  Vereniging voor Watertoerisme 'Schelde'. Op 9 juni 1934 opent burgemeester Van Woelderen de eerste jachthaven van die club. Het is een voormalig werkhaventje van de naastgelegen Koninklijke maatschappij de Schelde.

  Bron: Omroep Zeeland, Trugkieke, 17-04-2011

 • Verovering Vlissingen
  Verovering Vlissingen

  Archiefbeelden uit 1940 van de verovering van Vlissingen.

  Bron: Omroep Zeeland, Trugkieke, 06-04-2011

 • Luchtvaart Vlissingen
  Luchtvaart Vlissingen

  Interview over de luchtvaart in Vlissingen in 1930.

  Bron: JongVlissingen, 24-11-2008

 • Reusachtige vuurpijlen vernietigden Vlissingen in 1809
  Reusachtige vuurpijlen vernietigden Vlissingen in 1809

  Ad Tramper van het Gemeentearchief Vlissingen vertelt over de aanval van de Engelsen, die Vlissingen in 1809 met 800 raketten bombardeerden.

  Bron: JongVlissingen, 19-05-2008

 • Michiel de Ruyter
  Michiel de Ruyter

  De Nederlandse zeeheld Michiel Adriaanszoon de Ruyter werd geboren in Vlissingen. Hij was elf jaar oud toen hij voor het eerst ging werken aan boord van een schip. Binnen een paar jaar was hij stuurman geworden. Toen al bleek hij een echte leider te zijn!

  Bron: Uitzending SchoolTV & Vroeger & Zo, 01-01-2000.

 • tewaterlating
  Tewaterlating van de 'Willem Ruys’

  In Vlissingen wordt van de werf van de firma "De Schelde" een nieuw passagiersschip voor de Rotterdamse Lloyd tewater gelaten: de "Willem Ruys". Het schip is genoemd naar een in de oorlog geëxecuteerde directeur van de Lloyd en wordt gedoopt door zijn weduwe. Grote publieke belangstelling op de werf zelf en bij de huizen in de omgeving.

  Bron: Polygoon Journaal, 01-06-1946

 • Bouw van een wandelpier in Vlissingen
  Bouw van een wandelpier in Vlissingen

  Op en bij het strand te Vlissingen bouwen arbeiders in 1935 een wandelpier.

  Bron: Open Beelden, 01-01-1935.

Geschiedenis van Vlissingen / Boeken en DVD's

 • de vlissingse verhalen
  De Vlissingse verhalenR.J. Peskens

  Bevat: Twee vorstinnen en een vorst / Mijn tante Coleta / en andere verhalen.

  R.J. Peskens is pseud. van Geert A. van Oorschot

 • Vlissingen
  Vlissingen Ruben Oreel

  Fotoboek van Vlissingen, door de Vlissingse fotograaf Ruben Oreel.

 • Vesting Vlissingen
  Vesting Vlissingen : een veranderde vormgeving door de eeuwen heenHans Sakkers

  Vesting Vlissingen is een uitgave van de stichting Bunkerbehoud en beschrijft de verdedigingswerken in en om Vlissingen door de eeuwen heen. Er is aandacht voor de Middeleeuwen en de Tachtigjarige Oorlog (oa Fort Rammekens) en de Napoleontische periode. De tijdlijn loopt door via de onafhankelijkheid van België (Fort Ellewoutsdijk) en het kustfort De Ruyter tot in de Duitse verdediging 1940-1944. De strijd om Vlissingen 1944 en de werken uit de Koude Oorlog sluiten de tijdlijn af. Het boek bevat tweehonderd, vaak niet eerder gepubliceerde foto’s, overzichtskaarten en gekleurde afbeeldingen van de oudere forten. De Duitse periode is voorzien van een bijlage gebouwd/nog aanwezig met 60 herziene bunkerplattegronden.

 • Barsten in de fles
  Barsten in de flesPiet Quite

  De titel 'Barsten in de fles' heeft te maken met Vlissingen dat een fles in haar wapen heeft. Die barsten vertolken de gevoelens van de schrijver, Piet Quite, die van mening is dat de stad nooit meer geworden is wat ze was. Vlissingen, van groot strategisch belang als toegangspoort naar Westerschelde en Antwerpen, heeft zwaar geleden onder het oorlogsgeweld. In deze memoires van de schrijver vormt zich het beeld van een opgroeiende jongen wiens leven beslist niet tragisch te noemen is. De talrijke zwart-witte foto's van Vlissingen in oorlogstijd (voor een deel ook van Middelburg) spreken duidelijke taal.

 • Zeven eeuwen Sint Jacobskerk
  Zeven eeuwen Sint Jacobskerk : geschiedenis en restauratieAd Tramper, Wikky Plas-van Rijsoort

  De Sint Jacobskerk te Vlissingen is gebouwd in het begin van de 14de eeuw. In de loop van de volgende (bijna) zeven eeuwen onderging deze kerk talloze verbouwingen en restauraties. Een bijzondere gebeurtenis in negatieve zin was de brand in 1911 waarbij de kerk en toren in vlammen opgingen. In 1997 en 1998 stond 'Sint Jacob' wederom in de steigers. Niet alleen de buitenkant, ook de binnenkant en de herinrichting van het gebouw kregen de nodige aandacht.

 • De oorsprong van de plaatsnaam Vlissingen - Frank Puylaert en Joep Bremmers
  De oorsprong van de plaatsnaam VlissingenFrank Puylaert en Joep Bremmers

  Naast de meest waarschijnlijke verklaring voor de naam Vlissingen staan in dit boek ook alle eerdere theorieën en volksverhalen over de oorsprong van die naam, van de wonderbaarlijke fles van Sint Willibrord tot vermeende drankzucht van de bewoners.

  Dit boek is ook als e-book te downloaden.

Kijk voor meer boeken in de catalogus.

Geschiedenis van Vlissingen / Websites

 • geschiedenis vlissingen
  Geschiedenis van Vlissingen

  Wikipedia over de geschiedenis van Vlissingen.

  Gemeentearchief
  Gemeentearchief Vlissingen

  Beeldcollectie, archieven en collecties, weblog en exposities van het Vlissingse Gemeentearchief.

 • Beeldcollectie Vlissingen
  Beeldcollectie Vlissingen

  Het Gemeentearchief heeft ruim 300 archieven en collecties over Vlissingen, Souburg en Ritthem in haar bezit. De Beeldcollectie bestaat uit de Fotocollectie en de Historisch Topografische Atlas (HTA).  De fotocollectie collectie bestaat uit ruim 50.000 digitale afbeeldingen. U kunt deze foto's ook bestellen.

  Blog Gemeentearchief
  Weblog Gemeentearchief Vlissingen

  Weblog van het Gemeentearchief Vlissingen. Uitgebreide informatie die u kunt doorzoeken op onderwerp.

 • Historisch topografisch atlas
  Historisch Topografische Atlas

  Documenten over de geschiedenis van Vlissingen uit het Gemeentearchief Vlissingen.

  canon vlissingen
  Canon van Vlissingen

  Verzameling van informatie en veel fotomateriaal over de geschiedenis van Vlissingen.

 • Vlissingen700
  Vissers, Kapers, Arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten

  Op 2 april 2015 bestaat Vlissingen 700 jaar als stad. Wekelijkse voorpublicaties in de vorm van een weblog van het in april 2015 te verschijnen standaardwerk over de geschiedenis van Vlissingen, geschreven door Peter van Druenen, stadshistoricus.

  Rijksmonumenten in Vlissingen
  Rijksmonumenten in Vlissingen

  Lijst van rijksmonumenten in de gemeente Vlissingen.

 • de stad Vlissingen en zijn geschiedenis
  De stad Vlissingen en zijn geschiedenis

  Website van particulier over onder meer geschiedenis, scheepvaart en webcam van Vlissingen.

  geschiedenis 24 Vlissingen
  Geschiedenis 24: Vlissingen

  Dossier Vlissingen van de website Geschiedenis24.nl

  De eerste vermelding van Vlissingen stamt uit 620. Vlissingen was toen niet meer dan een klein gehucht ten westen van de oude stad. Door het graven van nieuwe havens ontstond het "Nieuwe Vlissingen".

 • Oosprong naam Vlissingen
  Oorsprong van de naam Vlissingen

  Verschillende theorieën over de oorsprong van de naam Vlissingen.

  kustfort rammekens
  Kustfort Rammekens

  Geschiedenis van kustfort Rammekens in Ritthem.

 • Geschiedenis Souburg
  Geschiedenis Souburg

  De geschiedenis van Souburg gaat terug tot in de 9e eeuw. Op deze website vindt u informatie over de geschiedenis van Souburg vanaf die tijd tot na 1900 en informatie over de naam en het wapen van Souburg.

  Geschiedenis Ritthem
  Geschiedenis Ritthem

  Ritthem is een klein plaatsje maar heeft toch zijn eigen geschiedenis die nog ver terug gaat in de eeuwen. Op deze website vindt u meer informatie over de volgende onderwerpen: de geschiedenis van Ritthem, Fort Rammekens en de naam en het wapen van Ritthem.

 • Sint Jacobstoren
  Sint Jacobstoren

  Mini themadossier van de Bibliotheek Vlissingen over de Sint Jacobstoren.

  Spuikom
  Spuikom

  Mini themadossier van de Bibliotheek Vlissingen over de Spuikom.

 • Kazematten
  Kazematten

  Minidossier van de Bibliotheek Vlissingen over de Kazematten.

  Lampsinshuis
  Lampsinshuis

  Minidossier van de Bibliotheek Vlissingen over het Lampsinshuis.

 • Oranjemolen
  Oranjemolen

  Minidossier van de Bibliotheek Vlissingen over de Oranjemolen.

  De Schelde (KMS)
  Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' (KMS)

  Minidossier van de Bibliotheek Vlissingen over de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' (KMS).

 • Wandelpier voor 1940
  Wandelpier

  Minidossier van de Bibliotheek Vlissingen over de Wandelpier voor 1940.

  Windorgel
  Windorgel

  Minidossier van de Bibliotheek Vlissingen over het Windorgel.

 • Misschien geen verheven plek (Hans Verhagen)
  Verheven plek (Hans Verhagen)

  Minidossier van de Bibliotheek Vlissingen over ' Misschien geen verheven plek' (gedenksteen Hans Verhagen).