Mantelzorg

mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die (niet beroepsmatig) langdurig en onbepaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid of vriend zorgt. Ze geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar worden gehaald. Toch zijn het twee verschillende dingen. Vrijwilligers kiezen ervoor om te gaan zorgen en doen dat vaak voor een bepaalde tijd (een dag in de week bijvoorbeeld). Mantelzorgers worden vaak onverwachts tot hun zorgtaak geroepen. Het overkomt ze, omdat ze een emotionele band hebben met degene voor wie ze zorgen. Bovendien doen ze het vaak voor onbepaalde tijd. We spreken van mantelzorg als:

 • U zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevend familielid,  vriend of buur.
 • U diegene verzorgt of op een andere manier bijstaat.
 • U geen geld verdient met dit zorgen.
 • U geen zorg verleent vanuit een vrijwilligersorganisatie
 • De zorg kan langdurig (langer dan drie maanden) of intensief (meer dan acht uur per week) zijn.

Definitie van mantelzorg De Nationale Raad voor de Volksgezondheid hanteert de volgende definitie voor mantelzorg: Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Meer informatie

Nieuwsberichten

Mantelzorg / Artikelen

 • Mantelzorger vindt taak zwaarder

  Mantelzorgers vinden de zorg voor familie en vrienden steeds lastiger en zwaarder worden. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd mantelzorgonderzoek van de ledenorganisatie van pensioenuitvoerder PGGM onder ongeveer 3.500 personen. Frido Kraanen van de ledenorganisatie zegt dat het beleid van de overheid door mantelzorgers niet als steun in de rug wordt ervaren.

  Bron: Anbo, 08-09-2015

 • ‘Enorme inkomensval voor mantelzorgers’

  Mantelzorgers die zich gedwongen voelen om minder te gaan werken zodat zij meer voor hun naaste kunnen zorgen, maken een enorme inkomensval. Mensen met een modaal inkomen gaan er ruim 1100 euro per maand op achteruit, dat berekende het Nibud in opdracht van Mezzo.

  Bron: Zorgvisie, 12 september 2014

 • Mantelzorg 'bestraft' met lagere AOW

  Ouderen die bij hun kind in huis gaan wonen, bijvoorbeeld omdat ze hulp nodig hebben bij de dagelijkse zorg, kunnen volgend jaar rekenen op flink minder AOW. Het kabinet vindt dan namelijk dat ze samenwonen en de kosten voor het huishouden kunnen delen. De AOW gaat dan omlaag, van 70 procent van het minimum inkomen naar 50 procent. Nu geldt er nog een uitzonderingsregel voor ouders en kinderen. Zij worden voor bepaling van de AOW niet als samenwonend gezien, ook al wonen ze in één huis. De AOW-er krijgt gewoon het volledige bedrag, alsof hij alleenstaand is. Dat komt neer op zo'n 1.099 euro bruto per maand.

  Bron: RTLnieuws, 5 februari 2014

 • We gaan mantelzorg nooit verplichten

  De zorg verandert. Grootschalige bezuinigingen vallen samen met het ­overhevelen van ­regelingen van het rijk naar de ­gemeente. Staatssecretaris van Volksgezondheid, ­Welzijn en Sport, ­PvdA’er Martin van Rijn, probeert bezorgde Pluslezers gerust te ­stellen.

  Bron: Plusonline, 28 januari 2014

 • Meer ouders in de achtertuin

  Mensen die zorg nodig hebben moeten langer zelfstandig thuis wonen, maar de komende jaren zijn er nog niet genoeg geschikte woonvormen beschikbaar. Daarom zien ondernemers brood in een flexibele oplossing: mobiele, tijdelijke minihuisjes om vader of moeder in de eigen achtertuin te verzorgen. Zeker vijftien bedrijven zijn actief in deze voorzichtig opkomende markt, blijkt uit een rondgang van de NOS.

  Bron: NOS, 23 januari 2014

 • Klijnsma: mantelzorg bijstand mag

  Bijstandsgerechtigden mogen als tegenprestatie ook zorgen voor een zieke kennis of familielid. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma gezegd in de Tweede Kamer.

  Bron: NOS, 13 december 2013

 • De winst van samen zorgen

  Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen de zorg beter en goedkoper maken, maar moeten wel de ruimte krijgen. Dat vraagt aanpassing van professionals en bestuurders. Acht tips voor succesvolle samenwerking.

  Bron: Skipr, december 2013

Mantelzorg / Beeld en geluid

 • Onvoldoende aandacht mantelzorgers
  Onvoldoende aandacht voor mantelzorgers

  Gemeenten hebben vaak geen idee wat mantelzorgers allemaal doen en voor wie ze zorgen. Daardoor krijgen ze - zeker bij langdurige of intensieve zorg - niet genoeg ondersteuning en begeleiding. Dat blijkt uit onderzoek naar mantelzorg van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

  Bron: NOS, 18 september 2014

 • Mantelzorg
  Mantelzorg- Wat is het en wat komt er allemaal bij kijken?

  In deze video gaan we de straat op om te kijken of mensen weten wat mantelzorg is en wat er allemaal bij komt kijken. Vervolgens geeft een expert antwoord op enkele prangende vragen als 'Krijg ik een vergoeding als mantelzorger?', 'Wat valt allemaal onder de noemer mantelzorg?' en 'Is mantelzorg alleen voor familie?'.

  Bron: Gezondheidsplein.nl, 22 augustus 2014

 • Jonge mantelzorgers
  Mijn mama of papa heeft zorg nodig - een film over en voor jonge mantelzorgers

  Naar schatting 20.000 tot 40.000 Vlaamse kinderen heeft een ouder, broer of zus met nood aan buitengewone zorg. Het kennis- en expertisecentrum Kind & Samenleving voerde het eerste Vlaamse kwalitatieve onderzoek naar kinderen met een ouder met een ernstige chronische ziekte of handicap.

  Bron: Kind en Samenleving, 10 maart 2014

 • Spectrum
  Spectrum Mantelzorg: Het is een puzzel

  Hoe krijg je het effect en bereik van mantelzorgondersteuning groter nu het toekomstplaatje er ongunstig uitziet (groeiend aantal zorgvragers, minder geld)? Spectrum, partner met elan heeft een visie ontwikkeld om mantelzorgers te bereiken op de plekken waar mantelzorgers zich bevinden: thuis, in de wijk, op het werk of op school, in de kerk, sportclub en ga zo maar door. Plekken waar ondersteuning nog beter te mobiliseren is. Met een breder bereik en een groter effect.

  Bron: Spectrum, 23 september 2013

 • mantelzorg zo kan het ook
  Mantelzorg, zo kan het ook!

  Zo lang mogelijk thuis blijven wonen wordt door de regering zeer gestimuleerd. De rol van de familie is daarbij heel belangrijk. Een manier om je ouders te ondersteunen, is om ze in huis te nemen als ze hulpbehoevend worden. Iris Hanekamp heeft haar vader in huis genomen, die beginnende dementie heeft.

  Bron: EZinenZorg, 14 mei 2013

 • Dementie
  DementieOnline, hulp aan mantelzorgers van mensen met dementie

  Promotiefilmpje van DementieOnline. De website geeft informatie over dementie en over knelpunten die veel mantelzorgers ervaren. U kunt hier bovendien een korte test doen, om te checken of u nog voldoende grip heeft op de situatie. Deze test geeft u snel inzicht en advies. Een belangrijk onderdeel van DementieOnline is de internetcursus voor mantelzorgers.

  Bron: DementieOnline, 26 juni 2013

 • mantelzorg van de toekomst
  Mantelzorg van de toekomst

  Bedrijfsfilmpje over werknemers met mantelzorgtaken.

  Bron: DeNieuweKoning, 15 april 2013

 • Professionele mantelzorg
  Professionele mantelzorg kan ouderen langer thuishouden

  Een boodschap, een artsenbezoek of een wandeling. Wie vraag je daarvoor als je niet meer zelfstandig de deur uit kan? Familie, vrienden, kennissen of de buren. Die hebben het vaak te druk of wonen te ver weg. Alternatief: professionele mantelzorg.

  Bron: RTVRijnmond, 26 maart 2013

 • ik weet niet of ik mantelzorger ben
  Ik weet niet of ik mantelzorger ben...

  In deze korte docufilm vertellen vier mantelzorgers over de vanzelfsprekendheid bij het ondersteunen van een naaste. Dat dit geen last hoeft te zijn, maar vooral ook heel waardevol is. De term 'mantelzorg' zegt hen dan ook niet zo veel. We zien een dochter haar moeder verzorgen, twee zussen met elkaar optrekken, een ouder echtpaar en een vader met zijn zoon.

  Bron: Regionale Stichting WonenPlus, 4 december 2012

 • mister mantelzorg
  Mister Mantelzorg

  Als mantelzorger heb je vaak het idee dat je er alleen voor staat. Dat hoeft niet, zegt Dick van Heun, ervaringsdeskundige op het gebied van de mantelzorg.

  Bron: UWV Perspectief

Mantelzorg / Boeken en DVD's

 • Hulp geboden
  Hulp geboden - Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp (pdf)Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Sjoerd Kooiker en Inger Plaisier

  Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, omdat de komende jaren de langdurige zorg en ondersteuning van mensen met een beperking verandert. Van de burger wordt meer verwacht als het gaat om (langdurige) zorg. Het SCP heeft geïnventariseerd of mensen daartoe bereid zijn.

 • Inkomenseffecten mantelzorgers
  Inkomenseffecten voor mantelzorgers - Wijziging in situatie en beleid en de effecten voor mantelzorgersNibud

  Rapport van het Nibud, in opdracht van de vereniging van Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo, waaruit blijkt dat mantelzorgers die zich gedwongen voelen om minder te gaan werken, te maken krijgen met een enorme inkomensval. Mezzo heeft het Nibud daarom gevraagd om voor een aantal voorbeeldsituaties de financiële consequenties van het verlenen van mantelzorg als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving in kaart te brengen.

 • Wees blij
  Wees blij dat je ze nog hebt Yvonne Kroonenberg

  We worden tegenwoordig oud. Heel oud. En tegen de tijd dat we hulpbehoevend zijn is er geen luxe bejaardenflat meer waar we welkom zijn en vertroeteld worden tot aan een zachte dood. Mantelzorgers moeten het werk doen. Dat zijn meestal kinderen en kleinkinderen: zij geven liefde en zorg zo goed ze kunnen. En zijn ouders daar dankbaar voor? Niet altijd. Mantelzorgers hebben hun eigen werk en gezin en raken overbelast, vaak ook emotioneel en gaan lijden aan compassiemoeheid.
  In dit boek laat Yvonne Kroonenberg mensen aan het woord die met deze omstandigheden te maken hebben: wanhopige, opofferende, boze en blije mantelzorgers, dankbare en ondankbare senioren, verpleeghuisbewoners, kinderen en kleinkinderen van alle leeftijden. Ze sprak deskundigen en liep mee in een verpleeghuis. Over één ding is iedereen het eens: de bezuinigingen op ouderenzorg hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven van alle partijen.
  Toegankelijk, vlot geschreven boek met voor velen zeer herkenbare situaties waarover de auteur nuchter, met humor maar zonder er doekjes om te winden schrijft.

   

 • AC_M.ROSENBERG_(moeder)_rug22,5mm_v01.indd
  Moeder, wanneer ga je nu eens dood - als de zorg voor je ouders een beproeving wordt Marianne Rosenberg

  Ervaringen van een dochter die – na een langdurig verblijf in het buitenland – met haar man en dochter intrekt bij haar ouders. Zij verwachtte wederzijdse dienstverlening: grootouders passen op kleinkind, kind doet eens een boodschap voor de ouders. Maar wanneer de grootmoeder gaat dementeren en opa een hersenbloeding krijgt, neemt de dochter stap-voor-stap de organisatie en verantwoording voor haar ouders leven op zich. Terwijl die zo lang mogelijk hun eigen huis blijven bewonen, gaat dit ernstig ten koste van dochters gezondheid en haar gezin, dat tenslotte wegverhuist.

  Het boek dat een periode van bijna tien jaar omspant, biedt een aangrijpend persoonlijk relaas van een destructieve realiteit, zoals die zich veel vaker kan en zal voordoen, wanneer de zorg voor (groot)ouders teveel op het bordje komt te liggen van hun kinderen. Samenwonen met grootouders is niet altijd zo gemakkelijk als wel eens wordt gedacht. Het boek raakt een zeer actueel discussiethema aan: de jongere generatie moet voor hun ouderwordende ouders zorgen, wat vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan is.

 • Jungle ouderenzorg
  De jungle van de ouderenzorg - ervaringen en overlevingstips van een mantelzorger Monique Bekker

  De auteur heeft haar eigen ervaringen beschreven rond alle zorg voor haar ouder en zieker wordende vader en in dagboekvorm laten uitgeven. Het boek begint met een voorwoord van de huisarts. Aan het eind van het verhaal staan dertien handige tips en regels die deze mantelzorgster heeft ervaren als waardevol. In het nawoord staan handige sites; het boek besluit met een begrippenlijst. Zonder illustraties. Voor mensen die in dezelfde situatie verkeren, is het altijd lezenswaardig hoe 'een ander het doet', in een tijd dat de nodige zorgverlening, met name voor de oudere mens, plaatsvindt in de thuissituatie.

 • ik raak alles kwijt
  Ik raak alles kwijt Marianne Asman

  De ouders van de schrijfster van dit boek (een orthopedagoge) zijn oud. Ze wonen nog steeds in het oude huis, waar ze zich goed kunnen redden totdat het duidelijk is dat vader ziek is. Hij beseft dat er van alles verandert. En zonder dat de dochter en/of de ouders zich goed hebben kunnen voorbereiden op dat wat komen gaat, belanden ze in een nachtmerrie.
  Het hele traject van geriater naar huisarts, het regelen van thuiszorg of andere hulp, indicatiestelling door CIZ, de verhuizing van de woning waar ze circa vijftig jaar gewoond hebben, naar een nieuw tehuis komt aan de orde. De onmogelijkheid om goede hulp te krijgen, de ongelijke verdeling tussen de mantelzorgers, de dreiging dat het echtpaar niet meer bij elkaar kan wonen, het verlies van decorum en zelfbeheersing, tot aan het overlijden van vader (november 2008) worden op indringende manier beschreven.
  Uit het boek komt duidelijk naar voren dat een mantelzorger, ook al door de emotionele betrokkenheid, overbelast wordt in deze situatie.

 • mantelzorg zorgen voor een ander
  Mantelzorg : zorgen voor een ander C. Flens, S. Kollaard

  Zeer uitgebreide en complete handreiking voor mantelzorgers met tips voor lichamelijk verzorging, adressen en regelingen. Nadrukkelijk is er ook aandacht voor omgang met eigen gevoelens en communicatie met zorgverleners. Deze derde druk is in vergelijking met de tweede belangrijk uitgebreid en geactualiseerd met onder meer informatie over de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO).
  Een bijzonder nuttig boekwerk, ook voor professionals in de zorg, bij gemeenten en zorgkantoren, met name om aan te raden aan mensen die zorgen voor anderen. Mede uitgegeven door Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Een belangrijk veelzijdig en actueel naslagwerk voor een zeer grote groep 

 • bijzondere mantelzorg
  Bijzondere mantelzorgY. Wittenberg, M.H. Kwekkeboom, A.H. de Boer

  Rapport dat inzicht geeft in het specifieke van mantelzorg rond mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht met (studenten van) de Amsterdamse Hogeschool de kenmerken en behoeften van deze twee groepen mantelzorgers. Zij blijken een relatief klein 'thuisnetwerk' te hebben.
  Waardoor mantelzorgers van mensen met een psychiatrische problematiek relatief vaker spanningen ervaren in relatie tot zorgverleners, wordt inzichtelijk gemaakt en dat onderbouwt tegelijk het belang van goed familiebeleid bij ggz-instellingen.
  De mantelzorgers zelf biedt dit onderzoek veel herkennning, aanknopingspunten en stimulansen om als lotgenoten samen te streven naar verbeteringen. Het boek biedt concreet inzicht rond twee relatief onzichtbare groepen mantelzorgers.

 • hoe zorg ik voor een ander
  Hoe zorg ik voor een ander? (met DVD)David Hiemstra

  Instructie DVD en boekje met twintig instructiefilmpjes over de praktische kant van het zorgen.

 • gekkenwerk
  GekkenwerkLinus Vanlaere & Roger Burggraeve

  De Belgische auteurs, beiden ethicus, beschrijven dat zorgverlening mooi werk is, echter ook grenzen kent. In een participatiemaatschappij wordt meer gevraagd van mantelzorg en vrijwillige zorginzet; het boek benoemt de realiteit waarin geven en nemen niet altijd in balans (kunnen) zijn, zelfs spanning geven.
  Het boek is gebaseerd op Belgische ervaringen met zorg geven, maar is op hoofdlijnen herkenbaar voor Nederland.
  De tekst is deels een theoretische weergave van de praktijk, aangevuld met filosofische stukjes. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met prikkelende en bezinnende vragen voor de zorgverlener, met als doel de eigen zorginzet te evalueren.

Kijk voor meer boeken in de catalogus.

Mantelzorg / Websites

 • manteling
  Stichting Manteling Walcheren

  Manteling biedt hulp aan mantelzorgers, mensen met een ziekte of handicap, mensen met psychische problemen, eenzame mensen, mensen met dementie en mensen in de laatste fase van hun leven.
  Voor informatie en advies, hulp bij het aanvragen van hulp, bijeenkomsten met andere mantelzorgers, cursussen, leskoffers voor basis- en middelbaar onderwijs en praktische ondersteuning door het inzetten van een vrijwilliger.

  mezzo
  Mezzo

  Mezzo is de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. U kunt bij Mezzo terecht voor informatie, advies en praktische steun. Website met uitgebreide informatie over wet- en regelgeving, geldzaken, belangenbehartiging en nieuws. Ook adressen voor mantelzorgondersteuning of vrijwilligerszorg bij u in de buurt.

 • Centrum mantelzorg
  Centrum Mantelzorg

  Het Centrum Mantelzorg is heeft als doel het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers. Bij het Centrum Mantelzorg kunt u terecht voor informatie, advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun, het (tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg.
  Ook jonge mantelzorgers die thuis opgroeien met een langdurig ziek, verslaafd of gehandicapt gezinslid kunnen terecht bij het Centrum Mantelzorg.

  werk en mantelzorg
  Werk & Mantelzorg

  Stichting Werk&Mantelzorg streeft na dat de combinatie werk en mantelzorg net zo gewoon en bespreekbaar wordt als de combinatie werk en de zorg voor kinderen. Informatie en tools voor werknemers, werkgevers en gemeenten.

 • Mezzo
  Jong zorgen

  Als je 100 kinderen op een rijtje zet, is er bij ongeveer 25 kinderen thuis iemand ziek, gehandicapt, verslaafd of in de war. Dit kan een vader, moeder, broer of zus zijn, maar soms ook een opa of oma. Jong zorgen is de site voor jonge mantelzorgers van Mezzo. Je vindt hier allerlei websites, leestips, online filmpjes, dvd's en adressen

  Mantelzorgelijk
  Mantelzorgelijk

  Mantelzorgelijk is een site voor en door mantelzorgers. Het is een plek om je ervaringen, gevoelens en zorgen te uiten. Met nuttige links en het antwoord op vragen, waar veel mensen tegenaan lopen. Welke veranderingen in de zorg raken mijn persoonlijke situatie? Waar kan ik terecht voor advies? Actuele ontwikkelingen in de mantelzorg, maar ook een blog over persoonlijke belevenissen.