Pesten

pesten1

Het gaat niet goed met uw kind. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind niet graag naar school of naar sport gaat.

Gedrag
Misschien merkt u het aan het gedrag van uw kind. Uw kind trekt zich terug, wil niet meer met anderen spelen of gedraagt zich juist opstandig en boos. Er zijn meer signalen waaraan u kunt merken dat uw kind wordt gepest: klachten over buikpijn of hoofdpijn, slecht slapen, nachtmerries, tegenzin om naar school te gaan, slechte leerprestaties. Kinderen die het mikpunt zijn van pesterij nemen meestal geen vrienden mee naar huis en willen niet buiten spelen. Het kan ook zijn dat uw kind anderen pest. Daarbij horen signalen als stoer doen, opscheppen over hoe populair je bent, je zin willen doordrijven, veel roddelen over andere kinderen en agressief gedrag.

Groepsproces
Pesten gebeurt met opzet en meer dan één keer. Het is een groepsproces waarbij één of meerdere kinderen (de pesters) zich stelselmatig op negatieve, agressieve manier jegens een ander kind (het slachtoffer) gedragen. Hierbij is er sprake van een sterk verstoorde balans in macht en bevindt het slachtoffer zich in een positie waarin hij of zij zich niet kan verweren. Pesten gebeurt vaak niet alleen tussen pesters en slachtoffers; meestal zijn er meer kinderen bij betrokken. Zo worden pesters aangemoedigd en geholpen door meelopers waardoor ze zich in hun gedrag gesterkt voelen. Ook houden veel kinderen zich afzijdig. Ze zien soms wel dat er gepest wordt, maar grijpen niet in. Gelukkig zijn er ook kinderen die wél de moed hebben om in te grijpen en de gepeste kinderen helpen.

Digitaal pesten
Met de komst van internet, mobieltjes en e-mail is een nieuwe vorm van pesten ontstaan: digitaal pesten of cyberpesten. Een zeer ingrijpende vorm van pesten, doordat de pester anoniem te werk gaat en het pesten niet aan tijd en plaats gebonden is. De barrière om te pesten is lager, omdat je de ander niet ziet en misschien niet kent. “Het is maar een grapje”, zo verschuilt de pester zich dan. Digitaal pesten heeft een grote impact, omdat je zelfs thuis niet meer veilig bent. En het is niet zo dat het er niet meer is als je de computer en je mobiele telefoon maar uitzet. Dat gaat tegenwoordig erg moeilijk. Bovendien raak je als jongere gemakkelijk sociaal uitgesloten als je geen computer en mobiele telefoon gebruikt.

Praten en oplossen
Pesten is op veel Nederlandse scholen een probleem. Gemiddeld worden drie leerlingen per klas gepest. Over pesten en de gevolgen daarvan maken veel kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, zich terecht zorgen. Wat  als  uw kind vertelt dat hij op school wordt gepest? Probeer dat dan met uw kind te bespreken. Neem de tijd en luister goed naar uw kind. Bedenk samen wat u het beste kunt doen. Het is in elk geval verstandig om contact op te nemen met de school of de leraar om te bespreken wat er aan gedaan kan worden.

Meer informatie

Nieuwsberichten

Pesten / Artikelen

 • Wat kun je doen tegen online pesten?

  Kinderen moeten zich bewust worden van de impact van (cyber)pesten. Dus negeren en wachten tot het overwaait is het slechtste wat je kan doen als ouder. Je moet het als ouder proberen te voorkomen en als het probleem zich voordoet het onmiddellijk aanpakken.

  Bron: Omroep Gelderland, 21-01-2014

 • Finse pestaanpak halveert aantal pestgevallen op basisscholen

  Basisscholen hebben het aantal pestgevallen weten te halveren door de oorspronkelijk Finse pestaanpak KiVa te gebruiken. De kinderen die deelnamen aan het KiVa-programma bleken na een jaar positiever te zijn over hun leraren. Ze werden negatiever over pesten, kregen meer inlevingsvermogen voor het slachtoffer en bleken zich meer te gaan richten op het aangaan van positieve relaties.

  Bon: NRC, 15-10-2013

 • Een op tien jongeren slachtoffer van cyberpesten

  Tien procent van de jongeren van 15 tot 18 jaar wordt weleens gepest op internet. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over 2012. De pesterijen lopen uiteen van laster tot roddelen, stalken, bedreiging en chantage.

  Bron: NRC, 24-06-2013

 • Opvoedstijl beïnvloedt kans op pesten

  De manier waarop je je kind opvoedt, kan van invloed zijn of je kind wordt gepest of niet. Dat heeft een grootschalig Brits onderzoek aangetoond. Een te harde opvoeding is niet goed, maar een overbeschermende houding kan ook pesten in de hand werken.

  Bron: Thuisinonderwijs.nl, 26-04-2013

 • Mogelijkheden strafbaar stellen pesten moeten verruimd

  De mogelijkheden om pesten bij wet strafbaar te maken moeten verruimd worden. In elke provincie is een meerderheid hier voorstander van. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 18.000 deelnemers.

  Bron: EenVandaag, 19-04-2013

 • Hoe ga je om met pesten?

  Heeft het zin om een kind dat gepest wordt weerbaar te maken? Moet je de ouders aanspreken of niet? En wat is het verschil tussen 'gewoon pesten' en cyberpesten?

  Bron: Ouders Online, 30-03-2012

 • Nieuwe wet eist dat scholen pesten aanpakken

  Scholen worden bij de wet verplicht pesten tegen te gaan. Zij moeten een bewezen effectief anti-pestprogramma gebruiken, de sociale veiligheid op school monitoren en een pestcoördinator aanstellen. En de inspectie zal controleren of dit ook allemaal gebeurt.

  Bron: NRC, 23-03-2013

 • Cyberpesten

  Cyberpesten, ook wel digitaal pesten (digipesten) of online pesten genoemd, is pesten via internet of de mobiele telefoon. De digitale pester is vaak anoniem, en voelt zich daardoor veel ongenaakbaarder en sterker, en kan nog harder van leer trekken dan op het schoolplein. Met als gevolg dat degene die digitaal gepest wordt, zich nóg kwetsbaarder en onzekerder voelt dan anders het geval zou zijn.

  Bron: Ouders Online, 20-11-2011

 • Digitaal Pesten

  Maak online pesten bespreekbaar: leer uw kind over goed gedrag op internet en omgangsvormen via sociale media. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de brochure Digitaal Pesten.

  Bron:  Digibewust en stichting Mijn Kind Online, april 2013 (PDF-bestand)

 • Pesten bij kinderen en volwassenen: als plagen uit de hand loopt

  Ongeveer 8 % van de basisschoolkinderen wordt minstens eenmaal per week gepest. Dat zijn er gemiddeld twee per klas. In het voortgezet onderwijs is dit 2 %. In totaal gaat het om zo'n 350.000 kinderen. Fonds Psychische Gezondheid heeft een brochure beschikbaar om dit probleem beter hanteerbaar te maken.

  Bron: Fonds Psychische Gezondheid, januari 2010 (Dit is een PDF-bestand)

 • Klassikale aanpak van pesten werkt

  Pesten kan de sfeer op school behoorlijk bederven. Uit Finland komt goed nieuws: pesten kan dankzij een speciaal anti-pestprogramma met zo’n 30% afnemen.

  Bron: Kennislink.nl, 26-08-2010

Pesten / Beeld en geluid

 • Jennifers verhaal
  Verhaal van Jennifer Delano

  Negen jaar is Jennifer als ze op een nieuwe school komt in een kleine plattelandsgemeente. Ze weet meteen dat ze er nooit bij zal horen. Maar daar blijft het niet bij: jarenlang wordt ze systematisch gepest.
  Meer filmpjes over pesten: KRO Respect

  Bron: KRO Recht uit het Hart, 23-08-2013

 • Spijt - een film over pesten
  Spijt: een film over pesten

  Spijt! is een aangrijpend verhaal over een jongen die gepest wordt. Psychologe Carolien Gravesteijn bekeek de film voor Knevel en Van den Brink. Wat vindt zij van de film? En wat zijn eigenlijk de oplossingen tegen pesters en voor gepeste mensen?

  Bron: EO, 20-06-2013

 • Bully
  Bully

  Iedereen heeft te maken gehad met pesten. In Bully wordt een aantal kinderen in de VS gedurende het schooljaar gevolgd om alle kanten van het pesten te belichten. Een van de meest indrukwekkendste documentaires over pesten en de uitwassen daarvan.

  Bron: Uitzending Gemist, 18-06-2013

 • Wat zou jij doen ... Pesten
  Wat zou jij doen? ... Pesten

  Uitgescholden worden, buitengesloten worden of soms zelfs een rake klap krijgen. Steeds meer jongeren krijgen te maken met pesten. Wat kun je er tegen doen?

  Bron: NTR, 31-05-2013

 • Feit of Fictie - Heeft de anti-pestwet nut
  Feit of Fictie: Heeft de anti-pestwet nut?

  Er is veel discussie over het nut van de nieuwe anti-pestwet waarin scholen wettelijk verplicht worden gesteld om pesten te bestrijden. Onderwijsinstellingen moeten werken aan een aanpak die ook echt effect heeft. Heeft de overheid een punt of wordt hiermee de autonomie van scholen aangetast?

  Bron: NCRV Altijd Wat, 13-05-2013

 • Verplicht anti-pestprogramma op school
  Verplicht anti-pestprogramma op school

  Scholen zouden wettelijk verplicht moeten worden een anti-pestprogramma te gebruiken om het treiteren op school te stoppen. Een veelbelovend anti-pestprogramma voor de basisschool is KiVa, ontwikkeld in Finland.

  Bron: EenVandaag (TROS), 25-03-2013

 • Kiva
  KiVa

  66 scholen in heel Nederland werken met KiVa, een preventief antipestprogramma. Hoe ziet dit programma tegen pesten eruit?

  Bron: SchoolTv Weekjournaal, 15-02-2013

 • Dag tegen pesten
  Dag tegen pesten

  Waarom pesten kinderen? Waarom wordt de één gepest en de ander niet? En wat doet het met je? Voor de thema-avond Pesten slaan KRO en BNN de handen ineen om dieper in dit onderwerp te duiken.

  Bron: BNN & KRO, 05-02-2013

 • Gepest afl.1 - Wendy
  Gepest, aflevering 1: Wendy

  De 23-jarige Wendy staat in deze aflevering centraal. Op de lagere school werd ze door vrijwel de hele klas buitengesloten en uitgescholden. Ruim tien jaar later is Wendy nog steeds erg onzeker en vindt ze het lastig om contacten met anderen aan te gaan. Ze vindt dat de pestkoppen van toen haar hele jeugd hebben verpest. Peter van der Vorst gaat naar hen op zoek.

  Bron: RTL XL, 08-01-2013

 • Door pesten wilde ik een eind aan mijn leven maken
  'Door pesten wilde ik een eind aan mijn leven maken'

  Een gesprek met moeder en dochter over pesten en de gevolgen daarvan. Met hun verhaal hopen zij het pesten bespreekbaar te maken. Om te zorgen dat geen kind meer verloren gaat aan pesten.Sander de Kramer praat in deze aflevering van De Wandeling met Angelique en haar dochter over pesten en de gevolgen daarvan.

  Bron: KRO, 07-12-2012

 • Hoe maken we een eind aan pesten
  Hoe maken we een eind aan pesten?

  Pesten vindt niet meer alleen plaats op het schoolplein, want door de komst van social media en internet is er een nieuwe plek ontstaan waar treiteren ook plaatsvindt. Hoe moet het pesten worden aangepakt?

  Bron: Debat op 2 (KRO, NCRV), 10-11-2012

 • Pesten op internet
  Pesten op internet

  Veel Nederlandse scholen hebben regels over pesten. Je mag elkaar niet schoppen, slaan en uitschelden. Maar voor pesten op internet, cyberpesten, is volgens deskundigen nog te weinig aandacht.

  Bron: Jeugdjournaal, 23-02-2012

 • Jasmijn en Hyves
  Jasmijn & Hyves

  Op New Kids on the Web staan filmpjes waarin kinderen vertellen over internet. Pesten gebeurt niet alleen op het schoolplein, maar ook op digitale platforms als Hyves, Facebook en MSN. Beluister en bekijk Jasmijn over een nare ervaring die ze had met digitaal pesten op Hyves.

  Bron: Mijn Kind Online, 04-02-2012

 • Digitaal pesten
  Digitaal pesten

  Remco Pijpers (Mijn Kind Online) legt uit wat je kunt doen om digitaal pesten te voorkomen of op te lossen.

  Bron: Mijn Kind Online, 04-02-2012

Pesten / Boeken en DVD's

 • Zeg NEE tegen pesten - praktische gids voor leraren, hulpverleners, begeleiders en ouders - Herberd Prinsen
  Zeg NEE tegen pesten : praktische gids voor leraren, hulpverleners, begeleiders en ouders (2013)Herberd Prinsen

  Pesten is van alle tijden, maar door recente tragische gebeurtenissen zeer actueel. Een op de vijf pubers wordt regelmatig gepest. Dit praktische en theoretische boek is overzichtelijk en theoretisch goed onderbouwd. Dit werk geeft onmisbare en 'verplichte' informatie voor leerkrachten van alle schooltypen, hulpverleners en ouders waarmee men thuis, in scholen en verenigingen meteen aan de slag kan.

 • Visie op pesten - over het waarom, de misverstanden en de gevolgen voor de slachtoffers - Joan Elkerbout & Priscilla van Lierop
  Visie op pesten : over het waarom, de misverstanden en de gevolgen voor de slachtoffers (2013)Joan Elkerbout & Priscilla van Lierop

  Een boek waarin twee therapeutes hun visie op pesten uiteenzetten. Hun visie is anders dan de gangbare visie waarin vooral wordt gefocust op de kwetsbaarheid of het op wat voor manier dan ook anders-zijn van de gepeste als oorzaak van het pesten. Ze rekenen af met de gangbare gedachte over pesten: dat het toch echt iets over het slachtoffer zegt. Volgens hen is sociaal onhandig of teruggetrokken gedrag niet de oorzaak van gepest worden, maar het gevolg. Ze hebben vanuit hun visie een vorm van therapie ontwikkeld waarin pestslachtoffers hun beschadigde zelfvertrouwen weer kunnen herstellen. Ook roepen ze scholen, hulpverleners, beleidsmakers en politici op om meer alert te zijn op de gevolgen van pesten. Dezen erkennen wel het probleem, maar hebben geen visie ontwikkeld op pesten zodat het bestrijden van pesten nog te wensen overlaat. Het boek is geschreven voor leerkrachten, hulpverleners, beleidsmakers en politici, maar ook voor slachtoffers van pesten.

 • Met buikpijn naar school - op zoek naar een effectieve aanpak van pesten - Fina van der Pol-Drent
  Met buikpijn naar school : op zoek naar een effectieve aanpak van pesten (2013)Fina van der Pol-Drent

  Bij pesten denkt men vaak alleen aan kinderen die elkaar het leven zuur maken, maar het kan eigenlijk overal gebeuren en door iedereen. De schrijfster geeft daarvan verschillende voorbeelden: in het lager en voortgezet onderwijs, maar ook van pesten onder collega's of in het verzorgingstehuis. Dit boek laat stapsgewijs zien hoe pesten kan worden bestreden en dat daarbij niet alleen de pesters en de gepesten centraal staan, maar ook andere betrokkenen. Het begint met bewustwording van het probleem. Wat is pesten precies? Wat is de rol van de verschillende betrokkenen en wat zijn onder meer de gevolgen? Deze en vele andere vragen worden beantwoord in dit toegankelijk opgezet boek. Het geeft nuttige informatie om iedereen weerbaarder te kunnen maken en laat zien dat pesten goed bestreden kan worden zodra iedereen zijn of haar rol actief oppakt.

 • Mama, hoe zeg ik nee - maak je kind weerbaarder en assertiever - Daphne Pieterson
  Mama, hoe zeg ik nee? : maak je kind weerbaarder en assertiever (2013)Daphne Pieterson

  Dit boek bevat een unieke methode om kinderen weerbaar en assertief te maken en daardoor meer zelfvertrouwen te geven. Volgens een specifiek concept dat onder andere gebaseerd is op jarenlange ervaring met karatelessen aan kinderen, legt Daphne Pieterson uit hoe deze methode werkt. Met deze methode voelen en ervaren kinderen zelf dat ze iets kunnen en de methode is leuk. Daarnaast voelen de kinderen zich veilig tijdens de cursus. En veiligheid is een voorwaarde om te kunnen leren. In dit boek worden heel gerichte adviezen en twaalf oefeningen gegeven die ouders zelf met hun kinderen moeten/kunnen doen. Tot slot wordt verteld hoe je als ouder het gedrag van je kind kunt laten beklijven. Behalve voor ouders is het boek ook geschikt voor leerkrachten en andere opvoeders van kinderen van ca. 6 tot 12 jaar.

 • Omgaan met pesten - Margo Henderson
  Omgaan met pesten (2013)Margo Henderson

  Prakische gids voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs, professionele opvoeders en anderen die met kinderen werken. Het boek bevat informatie over pesten (deel een) en bevat adviezen voor het handelen om pesten te voorkomen en te bestrijden (deel twee). Het boek is gericht op pesten onder kinderen, maar het eerste deel kan ook helpen bij pesten onder andere groepen.

 • Pestkop apenkop - wat apen ons leren over pesten op het schoolplein - Patrick van Veen & Sarah Mutsaers
  Pestkop apenkop : wat apen ons leren over pesten op het schoolplein (2012)Patrick van Veen & Sarah Mutsaers

  Analyse van het pestgedrag op school vanuit een biologische invalshoek. Er wordt beschreven waarom er gepest wordt, wat het doel ervan is en welke rol de omstanders spelen. Vervolgens wordt vanuit de kennis over sociaal gedrag een mogelijke aanpak van pesten behandeld. Met behulp van overzichten waarin kenmerken en patronen van pestgedrag zijn vastgelegd, kan gewerkt worden aan gerichte gedragsbeÜÅnvloeding, zoals voorbeeldgedrag, straffen en belonen, conditioneren en heroriëntatie om negatief gedrag te veranderen middels afleiding en verrijking. Het standpunt van de bioloog over pesten is dat het natuurlijk gedrag is en dat het daarom noodzakelijk is om escalaties van dat gedrag direct gedragsmatig aan te pakken. Een voor ouders en opvoeders duidelijk en concreet boek dat goed gebruikt kan worden bij de aanpak van pesten op school.

 • Pesten op school - achtergronden en interventies - Frits Goossens e.a.
  Pesten op school : achtergronden en interventies (2012)Frits Goossens e.a.

  De informatie in dit aanbevelenswaardige boek valt grofweg in twee delen uiteen: achtergrondinformatie over pestgedrag en vervolgens wordt ingegaan op mogelijkheden tot interventie, methodieken en effecten van interventies. Aan deze uitgave werd meegewerkt door een uitgelezen gezelschap van betrokken wetenschappers die er ́ ondanks het buitengewoon complexe en vaak heftige emoties oproepende thema ́ met elkaar een publicatie van hebben gemaakt die uitblinkt door excellentie. Hoewel de thematiek specialistisch is, zullen studenten, leerkrachten, ouders, begeleiders en beleidbepalers er hun voordeel mee kunnen doen. Met tips voor ouders.

 • Mindful omgaan met plagen en pesten - herstel van verbondenheid - Berti Persoons & Veronique Benoit
  Mindful omgaan met plagen en pesten : herstel van verbondenheid (2010)Berti Persoons & Veronique Benoit

  Dit boek bespreekt hoe mindfulness, een aandachts- en meditatietraining, kan helpen om pestgedrag een halt toe te roepen. Het boek is opgebouwd uit talrijke korte verhaaltjes met opdrachten die kinderen aanzetten om over zichzelf na te denken. De bedoeling is dat ze hun ervaring in het nu exploreren, en zo hun gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen leren kennen. Op die manier zouden ze spanningen sneller opmerken en er op een andere manier mee leren omgaan. Verder leren kinderen hoe ze 'stop' kunnen zeggen. Een boeiend boek, dat kinderen leert om op een niet-oordelende wijze om te gaan met plagen, ruzie maken en pesten.

 • Pesten is laf - cyberpesten is laffer - Bamber Delver & Liesbeth Hop
  Pesten is laf! : cyberpesten is laffer (2007)Bamber Delver & Liesbeth Hop

  Praktische informatie voor ouders en opvoeders over achtergronden en preventie van pesten via internet en mobiele telefoons.Het onderwerp cyberpesten verdient alle aandacht. Over de negatieve effecten is voldoende bekend. Alle informatie daarover is belangrijk. In dit boek wordt veel informatie gegeven over achtergronden van cyberpesten. Bijzonder waardevol en goed bruikbaar voor een breed publiek dat is betrokken bij opvoeding en onderwijs van kinderen van 10 tot en met 16 jaar.

 • Spijt! (Regret!) (2013)
  Spijt! (DVD-video,2013)Dave Schram

  Jeugddrama naar het boek van Carry Slee. Op de middelbare school wordt Jochem door zijn overgewicht het mikpunt van plagerijen. Jochem vertelt thuis niets. Zijn klasgenoten, en vooral David, merken het wel op maar doen niets om het te verhinderen. Ook de leraar grijpt niet in. Heel veel spijt krijgen zij als het te laat is en Jochem zichzelf iets aandoet. Pauline Kleijer (Volkskrant 20-6-'13): 'Geoliede uitwerking van het boek van Carry Slee over pesten heeft een origineel perspectief.

 • Pesten bij kinderen - Sheila Munro
  Pesten bij kinderen (2003) Sheila Munro

  Gericht aan de ouders wordt het probleem 'pesten onder schoolkinderen' uiteengezet. Zowel pestkop als slachtoffer komen daarbij aan de orde. Duidelijk wordt dat kinderen, ouders en leerkrachten zich machteloos kunnen voelen, terwijl ze weten dat het pesten gestopt moet worden om onherstelbare schade te voorkomen. De schrijfster belicht het pesten van diverse kanten zonder direct oplossingen te willen geven. Het gaat erom dat de lezer bij zichzelf te rade gaat wat de oorzaak - en misschien de oplossing - voor de pesterijen zou kunnen zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om het kweken van meer zelfvertrouwen of het zich leren aanpassen aan de groep. Het is een boekje dat aan het denken zet - en dat is dan ook meteen de kracht van deze uitgave. Geen kant en klare oplossingen dus, maar hulp aan de ouders om er met het kind zelf uit te komen.

 • Zelfverdediging, weerbaarheid en oosterse vechtkunst - hoe uw kind kan leren conflicten geweldloos op te lossen - Terrence Webster-Doyle (2002)
  Zelfverdediging, weerbaarheid en oosterse vechtkunst : hoe uw kind kan leren conflicten geweldloos op te lossen (2002)Terrence Webster-Doyle

  Het plagen en pesten van kinderen en wellicht ook van ouderen is een actueel probleem. Volgens de Amerikaanse auteur zijn vechtsportcursussen nuttig, maar dikwijls ontoereikend om dit probleem te bestrijden. In dit boek wordt aangegeven hoe naast genoemde cursussen ook mentale weerbaarheid methodisch onderwezen moet worden en hoe daarmee het probleem met geweldloosheid kan worden bestreden. De materie is makkelijk leesbaar gebracht en goed te begrijpen.

 • Ho, tot hier en niet verder - Jooske Kool
  Ho, tot hier en niet verder ...! : training in sociale weerbaarheid voor kinderen van 7 tot 12 jaar en hun ouders (2000)Jooske Kool

  De auteur (psychomotorisch therapeute in de kinder- en jeugdpsychiatrie) heeft op zeer zorgvuldige wijze een breed in de pedagogische, therapeutische en preventieve context inzetbare handleiding voor het geven van een training in sociale weerbaarheid van kwetsbare kinderen van 7 tot 12 jaar en hun ouders geschreven. Benadrukt wordt dat juist ook getraumatiseerde kinderen en kinderen met contactstoornissen groeimogelijkheden bezitten, die net zo als de unieke ouderdeskundigheid benut dient te worden! Door middel van een grote methodische diversiteit van spel, beweging, tekeningen, verbeelding en ervaringen wordt consequent toegewerkt naar ik-ontwikkeling en ik-versterking.

Kijk voor meer boeken in de catalogus.

Pesten / Websites

 • Pestweb
  Pestweb

  Voorlichtingswebsite over pesten voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten. Pestweb bestaat vanaf 1 april 2004 en is voortgekomen uit de Onderwijstelefoon. De website wordt gesteund door het ministerie van Onderwijs.

  NJi-dossier Pesten
  NJi-dossier Pesten

  Kennisdossier van het Nederlands Jeugdinstituut. Op welke leeftijd wordt het meest gepest? Wat kun je doen als er in een groep gepest wordt? Wat zijn de gevolgen voor de slachtoffers? Dit dossier bevat zeer veel achtergrondinformatie.

 • School en Veiligheid
  Dossier School en Veiligheid

  Achtergrondinformatie over thema (cyber)pesten van Centrum School en Veiligheid. Deze site biedt onderwijsprofessionals en schoolorganisaties handvaten om pesten op een adequate manier aan te pakken. Met een overzicht van onder meer protocollen, instrumenten en lesmaterialen.

  Pesten.nl
  Pesten.nl

  Op de website van Stichting Pesten is praktische informatie te vinden over pesten. Via 'De wegwijzer' worden alle hulpverleningsinstanties weergegeven. Op het Blog wordt dagelijks op een interactieve wijze inzicht gegeven in wat pesten voor ons in Nederland betekent.

 • Mijn Kind Online
  Mijn Kind Online

  Informatie over cyberpesten van de stichting Mijn Kind Online. Dit is een kennis- en adviescentrum over jeugd en 'nieuwe' media dat tot doel heeft meer inzicht te verschaffen in de mogelijkheden van nieuwe media en het bevorderen van het verantwoord gebruik daarvan.

  Weetwatjetypt
  Weetwatjetypt

  Waar pesten al destructief kan zijn voor een kind, is online pesten nog een graadje erger. Dit omdat het kind niet alleen op school, maar ook thuis, in wat een veilige omgeving hoort te zijn, lastig gevallen wordt. Op deze site kunt u informatie vinden over hoe om te gaan hiermee, maar ook hoe u kunt voorkomen dat uw kind slachtoffer wordt.

 • MOED
  MOED

  Tips voor ouders. Wat te doen als het kind gepest wordt of zelf pest. MOED streeft naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van pesten en geweld.

  De Kinderconsument
  De Kinderconsument

  Website met informatie, advies en tips over pesten en internet voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten.

 • Aandacht voor pesten
  Aandacht voor pesten

  De stichting 'Aandacht voor Pesten' geeft informatie en support (door BN-ers) en brengt hulpzoekende en hulpgevende bij elkaar. Iedereen kan bij de stichting terecht; jong en oud, maar ook organisaties en instellingen.

  Mijn Kinderarts.nl
  Mijn Kinderarts: pesten

  Op deze website met informatie rond alles wat met kindergeneeskunde, zwangerschap en gezondheid van kinderen heeft te maken, is ook overzichtelijke informatie over het onderwerp pesten te vinden.

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Sociaal-emotionele ontwikkeling: pesten

  SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) geeft in de context van sociaal-emotionele ontwikkeling van basisschoolleerlingen informatie over pesten, aanpak en signalen.

  Weerbaar.nu
  Weerbaar.nu

  Weerbaar, een website die informatie geeft over pesten, maar ook cursussen aanbiedt voor kinderen/jongeren om meer weerbaar te worden. Met informatie gericht op ouders.

 • Omgaan met pesten
  Omgaan met pesten

  Stichting Omgaan met Pesten heeft trainers die de Sta Sterk trainingen en workshops geven over hoe om te gaan met pesten. Deze training is bedoeld voor gepeste kinderen en jongeren en voor andere minder weerbare kinderen en jongeren. In 10 lessen leren de deelnemers hoe zij het beste kunnen reageren op pesterijen. Kinderen worden weerbaarder, vergroten daarmee hun zelfvertrouwen en worden daardoor minder ‘uitgekozen' als pestslachtoffer.

  KiVa School
  KiVa school

  KiVa is een schoolbreed, preventief antipestprogramma. KiVa is ontwikkeld aan de Universiteit van Turku, Finland. Bij KiVa ligt de focus op het functioneren van de hele groep. Het gaat niet alleen om pesters en slachtoffers. Het aantrekkelijke van het programma is dat er geen leerlingen uit de groep worden gelicht, omdat er vanuit wordt gegaan dat iedereen in de groep een bepaalde rol heeft. Met een online oudergids.

 • Stichting Pestvrij
  Stichting Pestvrij

  Stichting Pestvrij ondersteunt instellingen en organisaties voor onderwijs en opvoeding bij het creëren van een pedagogisch klimaat dat beantwoordt aan het recht voor kinderen om te leven in een pestvrije omgeving.

  Vraag het de politie
  101 Vragen en antwoorden over veiligheid: pesten

  Website voor 12 tot 16-jarigen van de politie over pesten, maar ook over andere onderwerpen als geweld, internetonveiligheid, loverboys, discriminatie, (nep)wapens, etc.

 • Gepest
  Gepest!

  In iedere aflevering van het programma Gepest! kijkt Peter van der Vorst samen met een gepeste of de pester terug op een heftige schoolperiode. Wanneer begon het pesten? Wat gebeurde er precies? Hoe bepalend was de ellende voor de rest van het leven van het slachtoffer? Of: wat bewoog pestkoppen er toe anderen het leven zuur te maken?

  Wat je pest ben je zelf
  Wat je pest ben je zelf!

  Stinafo zet zich al jaren in tegen pesten van gehandicapte kinderen. Kinderen met een handicap blijken een 6 x zo hoge kans te lopen om doelwit te worden van pesterijen. Hiertoe heeft men het lespakket “Wat je pest ben je zelf!”ontwikkeld voor op school.

Pesten / Adressen

 • Maatschappelijk Werk Walcheren, locatie Vlissingen
  Pablo Picassoplein 126
  4382KB Vlissingen

  Pablo Picassoplein 126
  4382KB Vlissingen

  Telefoon: +31118448844
  Fax: +31118486409
  E-mail: info@mww.nl
  Website: Maatschappelijk Werk Walcheren
  Opvoedsteunpunt Vlissingen
  Pablo Picassoplein 126
  4382KB Vlissingen

  Postbus 345
  4460AS Goes

  Telefoon: +31113249315
  Website: GGD Zeeland
 • Psychologenpraktijk Meulendijks
  Badhuisstraat 164
  4382AP Vlissingen

  Badhuisstraat 164
  4382AP Vlissingen

  Telefoon: +31118412245
  E-mail: meulendijks@zeelandnet.nl
  Website: Zeeuwse Praktijk
  ShiranSport
  Dreesstraat 2 I
  4384DC Vlissingen

  Dreesstraat 2 I
  4384DC Vlissingen

  Telefoon: +31118474793
  Fax: +31118471793
  E-mail: info@shiransport.nl
  Website: ShiranSport
 • Spelerwijs
  Paul Krugerstraat 86
  4381WH Vlissingen

  Paul Krugerstraat 86
  4381WH Vlissingen

  Telefoon: +31118410087
  E-mail: info@spelerwijs.nl
  Website: Spelerwijs