Watersnoodramp 1953 in Zeeland

watersnood

In de nacht van 31 januari op 1 februari van het jaar 1953 braken in Zeeland, West-Brabant en op de Zuid-Hollandse eilanden tijdens een enorme storm de dijken door.  Een ongelukkige samenloop van omstandigheden zwiepte het water tot ongekende hoogten. Een bijzonder zware noordwester bereikte tijdens astronomisch hoogwater (springtij) de kust.

Storm
Geruime tijd woedde een zware tot zeer zware storm (windkracht 10 tot 11). In het noordwesten werden windstoten gemeten van 144 km/uur. In de Zeeuwse wateren bereikte de storm kort voor middernacht zijn hoogtepunt. Vlissingen kreeg toen te maken met de grootste opwaaiing, zo’n 310 cm boven normaal. Halverwege de nacht, tijdens springtij, kwam het water tot 455 cm boven NAP. De dijken konden dat niet aan. De wanhopige bevolking kreeg zondagmiddag nog een tweede vloed te verwerken, waardoor het water nog hoger kwam. Velen die de eerste vloedgolf hadden overleefd verdronken of dreven op daken waarnaar ze gevlucht waren. 1836 mensen vonden de dood, 72.000 mensen raakten dakloos, 200.000 hectaren land overstroomden. Een nationale ramp

Nooit meer
Om te voorkomen dat ooit nog eens zo’n ramp zou plaatsvinden, werd na de watersnood snel begonnen met de Deltawerken. Er waren al plannen voor kustversteviging vóór de watersnood, maar vanwege de oorlog en de wederopbouw was met de uitvoering daarvan nog geen begin gemaakt. Alle zeegaten tussen de eilanden werden met dammen afgesloten. De zee- en rivierdijken werden versterkt.

Deltawerken
Gaandeweg groeide het inzicht dat niet alle zeearmen potdicht afgesloten moesten worden, want dan zou het unieke milieu daar verdwijnen. Daarom kreeg de Oosterschelde een stormvloedkering met openingen, die alleen in geval van nood dicht gaan. De Westerschelde kon niet van zee worden afgesloten, omdat deze de toegang vormt tot de havens van Antwerpen en Gent. Daarom zijn hier alleen de zeedijken zwaar verstevigd.
De watersnoodramp van 1953 maakte duidelijk hoe kwetsbaar grote delen van Nederland zijn voor wateroverlast en overstromingen.

Meer informatie

Nieuwsberichten

Watersnoodramp 1953 in Zeeland / Artikelen

 • Herdenking 1953

  Ter gelegenheid van de herdenking van de Ramp van 1 februari 1953 bracht de Provinciale Zeeuwse Courant zaterdag 26 januari 2013 een speciale krant uit. Daarin vormen de herinneringen van lezers aan de watersnood het hart van de bijlage.

  Bron: PZC, 26-01-2013

 • Watersnoodramp (1953)

  Grootste natuurramp in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. Wanneer na een zware noordwesterstorm de dijken bij Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant doorbreken komen meer dan 1800 mensen om het leven.

  Bron:  Historiek, 01-02- 2010

 • Watersnoodramp van 1 februari 1953

  Tegenwoordig staat Nederland bekend als de expert op het gebied van water. Dit is echter het gevolg van een desastreuze dag. In de nacht voorafgaand aan 1 februari 1953 voltrok zich een ramp: de watersnoodramp van 1953. Meer dan 2000 mensen verdronken in die nacht in Nederland, België en Groot-Brittannië. Op 1 februari worden de slachtoffers van de watersnoodramp herdacht. Toch heeft de ramp ook een aantal positieve gevolgen gehad, te denken valt aan de Deltawerken.

  Bron: Kunst en Cultuur Infonu, 06-02-2009

 • Watersnood 1953: ergste natuurramp van de 20e eeuw / Harry Geurts

  Onheilspellend zagen de weerkaarten er die zaterdagavond 31 januari uit en het werd steeds erger. Zo ernstig dat de dienstdoende meteorologen van het KNMI zeer bezorgd waren over het naderende gevaar en alles op alles zetten om hun dramatische waarschuwingen bij de bedreigde mensen te krijgen.

  Bron: KNMI, 01-02-2003

 • Watersnood 1953 in Vlissingen / Jan Hintzen

  Rond 03.30 uur werd in Vlissingen de hoogste waterstand van 4,5 meter boven NAP gemeten. Diverse delen van de stad liepen onder water en de boulevard werd flink beschadigd. Latere schaderapporten toonden aan dat er drie doden te betreuren waren en dat er voor meer dan f. 5.000.000 schade was aangericht.

  Bron: Den Spiegel, januari 2003

 • Kolkende vloedgolven overrompelen oud-Vlissingen

  Artikel uit de nooduitgave van de Provinciale Zeeuwse Courant over de gevolgen van de storm in Vlissingen.

  Bron: PZC, 02-02-1953

Watersnoodramp 1953 in Zeeland / Beeld en geluid

 • Eerste beelden polygoon
  Eerste beelden van de Stormramp (1953)

  Eerste deel van een extra Polygoon journaal over de Watersnoodramp en Zeeland. Vernielde huizen en boerderijen. Geredde mensen in een opvangscentrum krijgen eten en kleding.

  Bron: Beeld en Geluid

 • Vlissingen 1953
  Watersnoodramp 1953 - 2013 Vlissingen

  Vlissingen tijdens de watersnoodramp van 1953. Beelden uit 1953 en 2007.

  Bron: VlissingenTV

 • Dag dat het water kwam
  De dag dat het water kwam: 60 jaar na de Watersnoodramp

  In dit tweeluik vertellen slachtoffers en andere betrokkenen van de Watersnoodramp uit 1953 hun persoonlijk verhaal.

  Bron: Omroep MAX, 30/31-01-2013

 • Watersnood Andere Tijden
  Watersnoodramp in beeld

  Zestig jaar na dato blijven de beelden van de watersnoodramp nog altijd even overweldigend. In de nacht van 1 op 2 februari 1953 zorgde de springvloed en een zware storm voor een enorme overstroming. Andere Tijden brengt met bijzonder archiefmateriaal gecombineerd met radioverslagen en herinneringen van ooggetuigen deze ramp van 1953 in beeld.

  Bron: Andere Tijden, 27-01-2013

 • Dotkadata
  Nooit eerder vertoonde luchtfoto’s brengen gevolgen Watersnoodramp 1953 in beeld

  De beelden, ontdekt in de archieven van het Kadaster, zijn door Dotka Data gedigitaliseerd en online gezet. Foto’s en 3D-animaties nemen de kijker in vogelvlucht mee over het rampgebied in vergelijking met de huidige situatie De 1.150 luchtfoto’s zijn in de eerste dagen na de overstromingen genomen en laten zien dat er geen ontsnappen mogelijk was aan het water, veroorzaakt door een zware noordwesterstorm en springtij.

  Bron: Dotka Data, 28-01-2013

 • Vergeten ramp1
  De vergeten ramp

  Documentaire over de watersnoodramp van 1953. Ooggetuigen vertellen hun verhaal en onderzoeker Uriel Rosenthal wordt gevolgd bij zijn onderzoek naar de ramp.

  Bron: Geschiedenis24

 • Schooltv watersnood
  Watersnoodramp 1953: wat gebeurde er?

  Hoogwater en noordwesterstorm. Een watersnoodramp overvalt het zuidwesten van Nederland. Hoe kon dit gebeuren?

  Bron: SchoolTV Beeldbank

 • Schooltv dijken breken
  Watersnoodramp 1953: de dijken breken door

  Door een storm in combinatie met springvloed, kunnen de Nederlandse dijken op 1 februari 1953 de zee niet langer tegenhouden. De dijken breken door en een deel van Nederland loopt onder water. Oma was toen 9 jaar en vertelt haar verhaal.

  Bron: SchoolTV Beeldbank

 • Schooltv de redding
  De redding. Maar niet voor iedereen…

  Na de watersnoodramp van 1 februari 1953 gebruikten de plaatselijke bevolking en vissers hun boten om mensen te redden. Ook andere landen schoten te hulp.

  Bron: SchooltTV Beeldbank

 • Schooltv vroeger was het anders
  Vroeger was het anders: De watersnoodramp

  Gingen kinderen vroeger ook naar school en hoe ging dat dan? Beginnen met geschiedenis is vooral goed om je heen kijken. Dan zie je voorwerpen, gebouwen en plekken uit vroeger tijd. Deze schooltv-aflevering gaat over de watersnoodramp.

  Bron: NTR Schooltv

 • nrc.nl
  Zestig jaar geleden kwam het water: Watersnoodramp 1953 – 2013

  Precies zestig jaar sloegen springtij en een noordwesterstorm gezamenlijk toe. Een Noordzee op recordhoogte zette grote delen van Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant blank. Meer dan 1800 mensen verdronken, en 100.000 mensen verloren huis en haard in wat bekend is komen te staan als de Watersnoodramp van 1953.  Een terugblik in foto's.

  Bron: nrc.nl

 • Klokhuis
  Klokhuis - Canon watersnoodramp

  Aflevering van Klokhuis. Op 1 februari 1953 voltrekt zich een ramp in Nederland, de Watersnoodramp. Lisa gaat op bezoek bij Jaap en Ineke die de ramp als kinderen hebben overleefd. Zij vertellen hun persoonlijke verhaal.

  Bron: NTR, 31-01-2013

 • vroeger en zo
  Vroeger & Zo: De watersnoodramp 1953

  "Vroeger & Zo" is een informatief en educatief programma over geschiedenis. Het programma behandelt allerlei onderwerpen uit het verleden. Met behulp van archiefmateriaal en drama worden gebeurtenissen uit het verleden voor de kijker in beeld gebracht. In deze serie worden met name veel dramastukken getoond. Deze aflevering gaat over de watersnoodramp.

  Bron: NTR Schooltv

 • Watersnood ZvK
  De dijken braken...60 jaar na de watersnoodramp 1953

  Zendtijd voor Kerken heeft een televisiedocumentaire gemaakt over de Watersnood in 1953.  In ‘De dijken braken…’ halen mevrouw J. de Vlieger-Boot en Lennart de Ruijter herinneringen op. Nog steeds leven mensen dagelijks met de herinneringen aan deze ramp. In de uitzending wordt hierbij stil gestaan.

  Bron: Zendtijd voor Kerken, 27-01-2013

 • Visualisatie S
  Visualisatie Dijkdoorbraak Vlissingen

  Niemand hoopt dat het weer gebeurt, maar de kans dat Zeeland weer onder water komt te staan zoals in 1953 is met de huidige dijken eens in de 4000 jaar. Bij het watersnoodmuseum in Ouwerkerk is vanaf 1 februari 2013, 60 jaar na de watersnoodramp, een visualisatie te zien van een dijkdoorbraak in Vlissingen.

  Bron: Omroep Zeeland

   


Watersnoodramp 1953 in Zeeland / Boeken en DVD's

 • Boek Watersnood Slager
  Watersnood Slager, Kees

  Dit 4,5 kilo zware werk werd geschreven in opdracht van het Watersnoodmuseum. Na een inleidend groot hoofdstuk over rampverhalen, sagen en legenden volgt een overzicht van rampen, verdronken dorpen, beschouwing over de oorzaak van de watersnoodramp van 1953 van plaats tot plaats (verdeeld over 54 rampgebieden) in foto's met voor elke plaats een begeleidende tekst. Na de plaatsnamen volgen thematische foto's over de evacuatie, de hulpverlening, het herstel, de rol van de media en het koningshuis. Het afsluitende deel bevat onder meer een slachtofferlijst, een beschrijving van het Deltaplan, het watersnoodmuseum, monumenten, een toekomstvisie, lijst van boeken over de watersnood en namenregister.  Door de overvloedige illustraties een toegankelijk boek voor jong en oud, waarin het door de hoeveelheid eerder goed grasduinen dan lezen is.

 • Ramp
  De ramp Slager, Kees

  Op 1 februari 1953 werd het zuidwesten van Nederland getroffen door een watersnoodramp waarbij 1835 doden vielen. De 'reconstructie' werd mede samengesteld uit gesprekken met honderden ooggetuigen. Het tweede deel behandelt een aantal thema's (hulp van militairen, de evacuatie, het dijkherstel etc.) die zich over langere tijd uitstrekten. Duidelijk wordt dat deze ramp deels voorkomen had kunnen worden als na de oorlog het dijkherstel met enige voortvarendheid zou zijn aangepakt; triest stemmen ook de verhalen over aarzelende, falende en incompetente burgemeesters en polderbestuurders, die zich -op enkele uitzonderingen na- aan hun plichten onttrokken (en daarvoor naderhand nooit ter verantwoording zijn geroepen).

 • februariramp
  50 jaar geleden, 50 jaar verder: februariramp 1953Antonisse, Rinus

  De gebeurtenis van de stormvloedramp wordt in een bredere context geplaatst. Hoe is Zeeland ontstaan, was dit de eerste stormvloed en hoe heeft het in 1953 zover kunnen komen. Ondersteund door talloze foto's gaat de geschiedenis leven en maken we de ramp mee vanuit vele getuigenissen van overlevenden. De hulpverlening, het herstel en het uiteindelijk resultaat daarvan, het Deltaplan krijgen minstens zoveel aandacht als de ramp zelf. De verandering van het inzicht, de omslag naar een half-open Oosterscheldekering en het besef dat ecologisch gericht beheer voor een duurzame ontwikkeling nodig is, sluiten het verhaal af. Door de vele foto's (zwart-wit en kleur) en de eenvoudige taal makkelijk leesbaar.  Een boek voor een breed publiek.

 • Boek gebruis
  ‘t Gebruis der zee doet Gij bedaren Vogelaar, L.

  Dit boek beschrijft de watersnoodramp van 1953 in een geografische opzet: er wordt per streek verslag gedaan. In elk hoofdstuk is een individu of familie aan het woord; de schrijver verbindt de citaten met beschrijvende tekst. Het boek leest vlot, mede omdat het een individueel-menselijke insteek kiest (petite-histoire). Vertegenwoordigers van de Gereformeerde Gemeenten staan centraal. Talrijke zwart-witfoto's, vaak ook van de mensen die zelf aan het woord komen. Het boek richt zich tot twee lezersgroepen: mensen in het voormalige rampgebied, Zuidwest-Nederland, en mensen van orthodox-protestantse signatuur. Van deze auteur verscheen eerder een tweedelige uitgave: 'Van zee tot zee zal Hij regeren' (2008) waarin ook wordt ingegaan op de Gereformeerde Gemeenten en 'de Ramp'. Het hier besproken boek is ondanks zijn inbedding in een tamelijk specifieke kerkelijke kring zeker de moeite waard.

 • kanaal-3700-groot
  Kanaal 3700

  Het aangrijpende verhaal van het nog weinig bekend werk door Nederlandse radio−amateurs verricht tijdens de rampdagen van februari 1953.
  Voor het radio-noodverkeer werd gebruik gemaakt van de frequentie 3700 kHz. Deze frequentie heeft door het werk van het noodverkeer de speciale naam gekregen: Kanaal 3700.

  U kunt het boek ook downloaden.

 • boek na de watersnood
  Na de watersnood

  De Watersnood-ramp van 1953 heeft heel wat literatuur opgeleverd. De dichter Ad Zuiderent, die als negenjarig jongetje de ramp in 's Gravendeel meemaakte, deed een uitgebreid onderzoek naar wat Nederlandse literatoren erover schreven. Hij kwam zo tot een groot aantal literaire teksten, waarvan de helft gedichten. De teksten zijn van bekende auteurs als S. Carmiggelt, Annie M.G. Schmidt, Ed Hoornik, J.J. Voskuil, dichters als Achterberg, Anna Enquist, Ed Leeflang en vele anderen. Er zijn verhalen over het gebeurde, terugblikken, geromantiseerde verhalen, alsook stukken meer op afstand van het gebeurde. Een zeer gevarieerd document-monument.

 • boek water herinnering
  Het water en de herinneringLeydesdorff, Selma

  De geschiedenis van de Zeeuwse watersnoodramp, steunend op meer dan 200 interviews (bandopnamen). De ondertitel zegt het al: het boek beperkt zich tot Zeeland met inbegrip van Goeree dat door haar geografie en geschiedenis tot de provincie gerekend mag worden. Het laat in de individuele verhalen zien hoe de ramp enerzijds leidde tot ernstige problemen in het verdere leven, anderzijds dat bij mensen die het trauma verwerkt hebben, de herinnering levend blijft. De "oral history" -de mondelinge overlevering- toont aan hoe diep de ingreep van de ramp geweest is in de levens van de getroffenen.

 • Boek Watersnoodramp
  Watersnoodramp Bruggink, Christine

  In 1953 werd ons land getroffen door de watersnoodramp. Grote delen van Zeeland stroomden onder water, net als delen van Brabant en Zuid-Holland. In dit boekje wordt een duidelijke reconstructie van de ramp gegeven. Wat gebeurde er precies op 1 februari 1953? Hoe kwam het dat de dijken zo slecht onderhouden waren? Was de communicatie wel goed genoeg verlopen? En vooral: wat gebeurde er na de ramp met Nederland? Een onderhoudend boekje dat alle feiten duidelijk op een rij zet en ook ingaat op de geschiedenis van Nederland als waterland.  Zeer geschikt voor scholieren op de middelbare school want deze informatie is niet in een keer van internet te plukken.

 • Hoogwater
  Hoogwater Flameling, Inez Aleid

  In dit officiële herdenkingsboek wordt niet alleen teruggeblikt op de Ramp maar is er ook veel aandacht voor de huidige stand van zaken rondom kustbeheer en – beveiliging en voor de rivierengebieden. Het boek is ingedeeld in vier thema’s: Hoe veilig voelen we ons? - Wat is veiligheid ons waard? - Hoe veilig zijn we echt? – Zijn we veilig in de toekomst? Een aantrekkelijk uitgegeven, rijk geïllustreerd, mooi boek voor een breed publiek, boordevol informatie, persoonlijke verhalen, krantenknipsels, brieven, kindertekeningen, foto’s, interviews, cartoons, tabellen, kaartjes en doorsneden.

 • Boek uit het water gered
  Uit het water gered Haas, Marga en Corien de Witte

  Marga Haas en Corien de Witte portretteerden 25 overlevenden van de Watersnoodramp van 1953. Marga Haas in woord, Corien de Witte in beeld. Alle geïnterviewden hebben op de één of andere manier een voorwerp weten te redden tijdens of na de ramp. De één nam haar bijbeltje mee op de vlucht, de ander kreeg haar viool terug, die was blijven drijven en een eiland verderop aanspoelde, de volgende kreeg 36 jaar later een vulpen terug, die bij het ploegen 'boven water kwam'.
  Zo vertellen 25 mensen vaak wonderlijke verhalen over de redding van het voorwerp en over de betekenis die het nu nog voor hen heeft. En naast dit alles schetsen zij ook een beeld van het drama van de ramp.

 • boek helpthenhetzijnwezen
  Helpt hen! Het zijn wezen! Vinke-Vermazen, Anne-Marie en Jan Zwemer

  Indrukwekkend boek met ooggetuigenverslagen van de hulpverleners na de watersnood van 1953.

 • boek monumenten
  De monumenten van de watersnood 1953Hamelsveld, Marijke van

  Dit overzichtswerk is een uitgave van de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 (het Watersnoodmuseum) te Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland. De 1836 slachtoffers van de watersnoodramp op 1 februari 1953 kwamen uit 70 gemeenten in vier provincies. Het boek bevat een alfabetische lijst van plaatsnamen en een lijst met alle kunstenaars van de besproken kunstwerken. Per monument worden provincie, plaats, gemeente, plaatsing in de omgeving, kunstenaar, materiaal, maten, opdrachtgevers, onthullingsdatum en details genoemd. Daarbij worden een of meer kleurenfoto’s getoond en ook – indien het geval – een lijst van gevallen slachtoffers. De omslag laat het werk ‘het water/de storm/de stilte’ van Gust Romijn zien.

 • dvd de storm
  De storm (DVD)

  Nederlandse thriller uit 2009 van Ben Sombogaart met Sylvia Hoeks, Barry Atsma, Monic Hendrickx. Deze film is gebaseerd op ware gebeurtenissen wat betreft de stormramp, het verhaal rond Julia is fictief. Als de achttienjarige moeder Julia tijdens de stormramp van 1953 haar baby kwijtraakt, gaat zij nadat zij zelf is gered, op zoek naar het jongetje. De film is redelijk tot zeer goed ontvangen in de pers. Gerard Busch (VPRO Gids nr. 37, 2009) geeft 4 (van 5) sterren: 'Je zou het de eerste Nederlandse rampenfilm kunnen noemen, met de aantekening dat de film halverwege overgaat in een - overigens behoorlijk spannend - melodrama. (...) De ramp functioneert dan alleen nog als als indrukwekkend decor. (...). De film was een groot bioscoopsucces.

 • Ramp dvd
  De ramp (DVD)

  In deze videoproductie wordt uitvoerig stil gestaan bij de grote watersnoodramp die een halve eeuw geleden Zeeland trof. In de film komen ooggetuigen van deze ramp uitvoerig aan het woord. Interviews worden afgewisseld met authentieke filmbeelden uit 1953, privé fotocollecties en opnames op locaties uit het voormalige rampgebied. Aan de hand van de opgehaalde herinneringen wordt de rampzalige februarinacht stap voor stap gereconstrueerd. De nabestaanden vertellen gedetailleerd en van uur tot uur wat ze deden tijdens de gebeurtenissen, hoe de ramp iedereen verraste en hoe hulp aan buren en familie op gang kwam. Maar ook verhalen ze van de nog steeds pijnlijke herinneringen aan familieleden en vrienden, die ze in het snel wassende water zagen verdwijnen. De film is een indrukwekkend document van een bijzondere en ingrijpende gebeurtenis uit de recente vaderlandse geschiedenis.

 • Polygoon video
  De watersnoodramp van 1953 (DVD)

  Polygoonopnamen waarin een verslag wordt gegeven over de gebeurtenissen in 1953.

 • boek peddelen
  Peddelen in de Palingstraat Brosens, John

  Een verhaal over De Ramp van 1 februari 1953, toen grote delen van Zuidwest Nederland onder water kwamen te staan. Een woeste noordwester storm - gecombineerd met springtij - veroorzaakte talrijke dijkdoorbraken. Ruim 1800 mensen verloren het leven. Pas vijftig jaar later kwamen de verhalen los...
  Het boek is deels autobiografisch, deels fictie en speciaal geschreven voor de jeugd van 11 - 99 jaar.

  U kunt het boek ook gratis downloaden.

 • boek 1953
  1953Launspach, Rik

  Samen met zijn vrouw Marjolein Beumer schreef Launspach het script voor een film over de watersnoodramp van 1953, 'De storm' van regisseur Ben Sombogaart. In dit romandebuut werkte de acteur, regisseur en scenarioschrijver het verhaal verder uit. Het is gesitueerd op Schouwen-Duiveland. Behalve Zierikzee zijn de plaatsnamen gefingeerd. De hoofdpersoon Julia is kort voor de ramp bevallen; zij is een ongehuwde moeder. Ze krijgt de verontwaardiging over zich heen van haar familie en van (afschrikwekkend geschilderde) Zeeuwen in haar omgeving. Tijdens de ramp verliest Julia haar kind uit het oog. Er is vervolgens een uitputtende zoektocht naar de baby. Tegelijk wordt een visionaire ingenieur van Rijkswaterstaat beschreven en ook een dienstplichtige militair die Julia redt en bijstaat in haar zoektocht.

 • boek kleine ark
  De kleine ark Hartog, Jan de

  De Zeeuwse Watersnoodramp van 1953 is in 2008 vijfenvijftig jaar geleden: reden voor het opnieuw uitgeven van dit ook verfilmde boek, Het is een stoer, spannend jongensverhaal, soms een tikje humoristisch, over twee Indische pleegkinderen van een Zeeuwse dominee, die de ramp met een aantal dieren, overleven in een kleine woonboot. Ze worden opgepikt door Urker vissers, en komen later terecht op een hospitaalschip (gebaseerd op De Hartogs eigen ervaringen hiermee in het rampjaar). De roman toont de wanhoop, het woeste water en de drijvende lijken. De auteur heeft ook oog voor de chaos rond de hulpverlening en het transport van doodskisten, maar het tekortschieten van overheid, instanties en media, later bekritiseerd, blijft ongenoemd.

 • boek oosterschelde
  Oosterschelde, windkracht 10Terlouw, Jan

  Indringend beeld van de watersnoodramp, die het zuidwesten van Nederland in 1953 tegenover elkaar geplaatste meningen binnen één gezin over het al of niet afsluiten van de Oosterschelde. De oudere generatie die de ramp meemaakte is vóór afsluiting en de zonen zijn lid van de aktiegroep die ijvert voor openhouden. Verhaal dat zich niet alleen met spanning laat lezen maar dat velen, die de ramp slechts als geschiedenis kennen, een aangrijpend relaas van dit schokkende gebeuren geeft en bovendien ouderen en jongeren tot nadenken zal stemmen over de problematiek die verbonden is aan door de mens aangebrachte, ingrijpende veranderingen in milieu en landschap.

Kijk voor meer boeken in de catalogus.

Watersnoodramp 1953 in Zeeland / Websites

 • watersnoodmuseum
  Watersnoodmuseum

  Website van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Met veel informatie en lespakketten over de watersnoodramp en de Deltawerken.

  geschiedeniszeeland
  Geschiedenis Zeeland: Watersnood 1953

  Uitgebreide site over de ramp, de hulpverlening en de veiligheid. Geschiedeniszeeland.nl is een gezamenlijk initiatief van Zeeuws Archief, Zeeuwse Bibliotheek en Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). De samenwerking is inmiddels uitgebreid met Zeeuws Museum en de Zeeuwse gemeentelijke archieven.

 • Zeeuwse verhalen website
  Zeeuws Archief: De strijd tegen het water

  Website van het Zeeuws Archief  met informatie over de watersnoodramp en de Deltawerken.

  krantenbankzeeland
  Krantenbank Zeeland: watersnoodramp

  Het Watersnoodmuseum, de Zeeuwse Bibliotheek en het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland hebben samen alle documentatiemateriaal met betrekking tot de watersnoodramp van 1953 gedigitaliseerd. Een database met dertigduizend pagina's aan tekst over de watersnoodramp - variërend van ooggetuigenverslagen tot onthutsende cijfers en opbeurende steunbetuigingen. Zoeken op watersnoodramp Zeeland.

 • Beeldbank
  Beeldbank Zeeland: watersnoodramp

  In de Beeldbank Zeeland van de Zeeuwse Bibliotheek zijn meer dan 200.000 afbeeldingen opgenomen. Uitgebreide collectie foto’s van de watersnoodramp. Zoeken op watersnoodramp.

  andere tijden
  'De ramp en de gulle gevers'

  Het dossier 'De ramp en de gulle gevers' op de geschiedenispagina van VPRO met gelijknamige uitzending van programma 'Andere Tijden' (2003) en links naar beeldmateriaal en verhalen.

 • knmi
  KNMI: watersnoodramp

  Het dossier watersnoodramp van de KNMI met o.a. radiouitzendingen (geluidsfragmenten).

  Website Omroep zeeland watersnood
  Omroep Zeeland: Watersnoodramp

  Website van Omroep Zeeland met informatie over de herdenkingen en over radio- en televisieprogramma's.
  Zo is er de 10-delige televisieserie 'Boven Water' waarin Willemiek Kluijfhout en Reinette van der Stadt de persoonlijke gevolgen van de ramp van 1 februari 1953 laten zien. Ook het programma Trugkieke staat in de maand januari in het teken van de ramp van 1953.

 • Lesmateriaal
  Lesmateriaal watersnoodramp 1953

  Waterschap Hollandse Delta wil het belang van veilige dijken en goed waterbeheer onder de aandacht brengen van onze toekomstige generatie. Daarom hebben zij voor alle groepen 7 en 8 van de basisscholen in ons werkgebied lesmateriaal ontwikkeld om in de klas te gebruiken. De lesbrief gaat in op de oorzaken en gevolgen van de watersnoodramp. De nadruk ligt echter op het voorkomen van dergelijke rampen in de toekomst en de rol die het waterschap hierin speelt. Bijvoorbeeld de noodzaak van het versterken van de dijken in ons gebied.

  lesbrief
  Lesbrief watersnoodramp 1953

  Lesbrief van Kennisnet over de watersnoodramp en op de manieren waarop Nederland probeert dergelijke rampen in de toekomst te voorkomen. Doelgroep: Leerlingen van groep 7 en 8 (10-12 jaar)

 • geschiedenis deltawerken
  Deltawerken

  Geschiedeniszeeland.nl over de Deltawerken. Het Deltaplan uit 1954 geeft aan welke maatregelen nodig zijn tegen overstromingen. Het resultaat zijn de Deltawerken: nieuwe dammen, een stormvloedkering en dijken op Deltahoogte.

  1853+1
  1835+1 Een plaats voor herinneringen aan slachtoffers van de watersnood 1953

  Als onderdeel van Nationaal Monument Watersnood 1953 is project 1835+1 opgezet, een interactief monument en plek waar verhalen over slachtoffers te lezen + te beluisteren zijn.

 • geheugen nederland
  Het geheugen van Nederland: de watersnoodramp gefotografeerd

  Van de talloze stormvloeden die Nederland teisterden was dit de eerste die op grote schaal fotografisch werd gedocumenteerd. Talloze journalisten, fotografen en filmers reisden naar het rampgebied. Voor deze site werden alle opnamen gescand die Dolf Kruger, Ed van der Elsken, Aart Klein, Kees Molkenboer, Cas Oorthuys en Ed van Wijk in februari 1953 van de watersnoodramp maakten.