Zeeuwse folklore

Zeeuwse vlag

Bekend zijn de Zeeuwse klederdrachten, die nu nog wel door oudere vrouwen worden gedragen en bij speciale gelegenheden veelvuldig worden aangetrokken.

De boeren op Walcheren onderhouden de traditie van het ringsteken men probeert gezeten op een (Zeeuws) paard een lans door een ring te steken.

Ook de streekproducten, zoals de boterbabbelaars en de bolussen, worden sterk met Zeeland geassocieerd en vinden bij toeristen gretig aftrek. Verder worden de dialecten tot het Zeeuwse cultuurgoed gerekend.

Meer informatie

Nieuwsberichten

Zeeuwse folklore / Artikelen

 • Joziasse dagwinnaar ringrijden

  OOSTKAPELLE - Michiel Joziasse is zaterdag in Oostkapelle dagkampioen geworden bij het ringrijden van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging.

 • onferentie over Echt Zeeuws: Afsluiting van het Zeeuwse Jaar van Tradities

  GOES - Ter afsluiting van het Zeeuwse Jaar van de Tradities houdt de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) op zaterdag 12 juni in De Goederenloods in Goes een conferentie met als titel Echt Zeeuws?!

  Bron: Weekkrant.nl 01-06-2010

 • Al veertig jaar een wereldwijd uitzendbureau voor folklore

  GOES - Mensen of bedrijven in Europa die waar dan ook een activiteit willen opluisteren met een optreden van folkloregroep of oude ambachten kunnen terecht bij Gerard van Damme. Al veertig jaar is de Goesenaar met zijn vrouw en drie medebestuursleden de stuwende kracht achter de Stichting Zeeuwse Klederdracht. “Je zou het een soort uitzendbureau voor folkloreactiviteiten kunnen noemen.”

  Bron: Vlissingse Bode

 • Folder Stichting Zeeuwse Klederdracht

  St. Zeeuwse Klederdracht is opgericht in 1988 en tracht de originele klederdrachten uit Zuid-Beveland te behouden. Tevens heeft de organisatie klederdrachten uit Volendam en klederdracht poppen uit de provincie Zeeland. Verder werken we samen met vele folklore groepen, muziek groepen en ambachten. Verder hebben we contacten met folkloregroepen en volkscultuurgroepen in veel landen.

 • Volkscultuur in Zeeland: voor oud en jong!

  Volkscultuur gaat over de cultuur van het dagelijks leven vroeger en nu. Bij volkscultuur horen alledaagse dingen, gewoonten en gebruiken, tradities en rituelen, normen en waarden, roots en identiteit. Als wij het over belangrijke tradities en rituelen met geschiedenis hebben, spreken wij over immaterieel erfgoed. Volkscultuur is belangrijk cultureel erfgoed waarin de identiteit van een samenleving zichtbaar is.

Zeeuwse folklore / Beeld en geluid

Zeeuwse folklore / Boeken en DVD's

 • Zeeuwse streekklederdrachten
  De Zeeuwse streekdrachtenJeanine Dekker

  Een breed opgezette publicatie over de Zeeuwse streekdrachten tussen 1800 en 2000. Uitgangspunt voor de studie is de relatie tussen kostuum en de cultuurhistorische aspecten binnen de maatschappelijke context. Het boek is opgedeeld in katernen van 25 jaar. Elk hoofdstuk begint met een overzicht van de algemene ontwikkelingen binnen de Zeeuwse samenleving. Hierna volgen een beeld van de burgermode, de streekdrachten en ten slotte afbeeldingen van kostuums en accessoires. Elk hoofdstuk eindigt met 'portretten', een opsomming van kleding en accessoires die aan het eind van dat tijdperk in zwang waren. Naast vele afbeeldingen van personen en streekdrachten worden ook schilderijen, prenten, losse kledingstukken en sieraden getoond. Aan sieraden en het boerenzakmes zijn twee aparte hoofdstukken gewijd.

 • koekbroek
  Koekoek schietebroekKees Fraanje

  Een uitgave in 2005 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Zêêuwse Dialect Verênigieng. Het fraaie boekwerkje geeft een beschrijving van kinderspelen die vroeger in Zeeland werden gespeeld met hun lokale variaties in de spelregels, benamingen en bijbehorende uitdrukkingen of speelliedjes.

 • Door mijn gedaan
  "Door mijn gedaen"Eef de Jonge-Everaert

  De geschiedenis van het handwerken in de provincie Zeeland, met speciale aandacht voor de merklap en in mindere mate voor de stoplap. De schrijfster heeft duidelijk kennis van zaken en liefde voor het onderwerp. De beschrijving is informatief en duidelijk. Het boek is met zeer veel aandacht voor de lay-out gemaakt. Op een crèmekleurige ondergrond met een lichter getinte rand rondom staat de tekst in donkerrood gedrukt. Horizontaal, midden over de pagina een soms beige, soms rode band 'aftelbare stof' met letters in oker en beige. Op iedere pagina staan veel foto's (kleur en zwart-wit) met verduidelijkende teksten. Er wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de merk- en stoplappen, het handwerkonderwijs, de streekgebonden kenmerken van de merklappen, de maaksters van de lappen en familie en de betekenis van de motieven. Naast de oude komen ook moderne voorbeelden van merklappen aan de orde. Ook aan het behoud van merklappen is een gedeelte gewijd. Met een bibliografie, een opsomming van de Zeeuwse musea met beschrijving van de collecties en enkele nuttige adressen. Het boek is voorzien van een los blad met het telpatroon - met kleuromschrijving - van een merklap van 1762/3.

 • Folklore is onvoltooid verleden tijd
  Folklore is onvoltooid verleden tijdPaul Spapens

  Het Jaar van de Folklore is de aanleiding tot het schrijven van dit boekwerk dat in dertig hoofdstukken evenveel folkloristische evenementen beschrijft. Dat is bij lange na niet volledig, maar geeft een aardig divers beeld van folkloristische tradities in ons land. Zoals de inleidster al stelt, wordt folklore in ons land al snel als oubollig betiteld. Daar is niet alleen de soms amateuristische aanpak debet aan, maar ook het verstarrende van het evenement en de veelal oudere deelnemers. Folklore is voortgekomen uit oude riten waarvan de huidige deelnemer vaak de achtergrond niet meer kent. Jammer is dat dat aspect niet of nauwelijks aan bod komt. Daardoor komt een en ander los te staan van de oorspronkelijke context. Hier en daar lijkt ook meer gekozen voor entertainment dan voor werkelijk op traditie geschoeide folkloristische gebruiken. Waarom bijvoorbeeld niet gekozen voor een van de oude typische carnavals/vastenavondtradities die in het zuiden van ons land zoveel aanwezig zijn?

Kijk voor meer boeken in de catalogus.

Zeeuwse folklore / Websites

 • zeeuwse ringrijdersvereniging
  Zeeuwse Ringrijders Vereniging

  De Zeeuwse Ringrijders Vereniging (ZRV) is het overkoepelend orgaan op Walcheren en in Zuid-Beveland voor het ring- en sjezenrijden. Wilt u meer weten over ring- en sjezenrijden, dan bent u hier op het juiste adres. Ook vindt u hier de namen en contactpersonen van alle aangesloten afdelingen en van de ZRV-bestuursleden.

  ringrijden
  Ringrijden

  Het Zeeuwse ringrijden is een volksvermaak met lange geschiedenis. Maar is het wel vermaak? Zowel de regels als de organisatie van de bijeenkomsten maken het meer tot een echte sport.

  Ringrijden is tegenwoordig vooral populair bij de toeristen. De meeste Zeeuwen maken zich er niet zo druk om, behalve dan natuurlijk de deelnemers zelf. Als volkssport is het echter wel springlevend op Walcheren en directe omstreken. In wedstrijden en op folkloristische dagen gaat gezelligheid gepaard met bloedserieuze competitie.

 • slabberjan
  Slabberjan

  Het Slabberjanspel draait om het ruilen van speelstukken. Deze stukken hebben verschillende waarden, hogere en lagere. Door het ruilen probeert men de eigen positie in het spel te verbeteren. De spelregels geven aan in welke volgorde wordt gespeeld. Ook bepalen deze regels wat spelers moeten zeggen of doen tijdens het spel. Slabberjan kan in principe met twee tot 42 spelers worden gespeeld.

  verschillende streekdrachten
  Verschillende streekdrachten

  Informatie over het ontstaan van de Zeeuwse klederdracht.

 • streekdrachten
  Streekdrachten

  Diverse organisaties houden zich actief bezig met Zeeuwse streekdrachten. Zij hebben als grote gemene deler dat ze zich inzetten voor het behoud van kennis over de traditionele Zeeuwse streekdrachten. Naast specialistische verenigingen en stichtingen beheren ook diverse musea een uitgebreide collectie streekdrachten. Op deze pagina vind u verschillende van deze organisaties.

  medioburgum
  Medioburgum

  De folkloregroep Medioburgum komt uit Middelburg, de hoofdstad van de provincie Zeeland, en bestaat al meer dan 110 jaar. De groep draagt originele zeeuwse klederdracht, dateert van ±1870 en is genaamd het Middelburgs Ambacht. De sieraden die hierbij gedragen worden zijn van goud en zilver.

  Het streven van de vereniging is, het in stand houden van de klederdracht en het behouden van de traditionele Zeeuwse dansen.

 • scaldis
  Scaldis

  Volksdansvereniging Scaldis te Hansweert is opgericht in 1972. Uiteraard is de belangrijkste activiteit volksdansen.

  De demonstratiegroep verzorgt volksdansen in Zeeuwse klederdracht. In onze groep zijn klederdrachten van Zuid Beveland en van Walcheren. Er zijn protestante en katholieke drachten.

  westkappelskoor
  Het Westkappelskoor

  "Het Westkappels Koor" werd in 1920 opgericht als gemengd koor: "De Noordzeegalm" Bij gebrek aan mannenstemmen,werd het al snel omgevormd in: "Westkappels Dameskoor" Onder de bezielende leiding van dirigent Piet de Rooij, bereikte het al snel een hoog niveau.

  Het koor geniet bekendheid in zowel binnen als buitenland en verzorgde vele radio en televisie optredens.

 • klederdracht groep mooi zeeland
  Klederdrachtgroep Mooi Zeeland

  Op 16 januari 2002 werd de Klederdrachtgroep "Mooi Zeeland" opgericht.
  De klederdrachten zijn een belangrijk deel van het Zeeuws cultureel verleden. Het textiele erfgoed van de provincie Zeeland mag zich in een toenemende belangstelling verheugen.

  grutmoole
  De grutmoole

  Volksdansvereniging "DE GRUTMOOLE" uit Sas van Gent bestaat sinds 1979. De Nederlandse en Vlaamse volkscultuur, muziek en dans, hebben een centrale plaats binnen onze vereniging. Zij willen graag de ruimte geven aan iedereen die hiervoor belangstelling heeft en daarmee bezig wil zijn. Dit kan op het gebied van volksdans, volksmuziek en klederdrachten. Op de dansavonden wordt ook in ruime mate aandacht besteed aan dansen uit andere landen.

 • walarca
  Walacra

  Deze website is een gezamenlijke presentatie van de Vereniging Walcherse Dans- en Folkloregroep "Walacra" en de Stichting Erfgoed Walacra.

  ons boerengoed
  Ons boeregoed

  U vindt hier informatie over de klederdrachten van het oude Zeeland, uiteraard geïllustreerd met mooie foto’s. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan Zeeuwse gebruiken en aan de streektaal. Het in stand houden van dat Zeeuws cultureel erfgoed is het doel van Ons Boeregoed.